VITALITEIT EN GEZONDHEID

DE MENS VOOROP!

Gezondheid is niet vanzelfsprekend vandaag de dag, de meesten van ons hebben zelf geen optimale basis meegekregen vanuit de jonge jaren qua leefstijl, en de huidige omgeving stimuleert ook niet echt om gezonde keuzes te maken. Volgens de WHO heeft 60 tot 90% van de Europese bevolking een gebrek aan ‘health literacy’, wat betekent dat de meesten van ons onvoldoende kennis hebben over leefstijl om gezonde keuzes te kunnen maken. Het resultaat: overgewicht is de afgelopen 50 jaar gestegen van 10% naar bijna 60% van de bevolking en we ervaren gemiddeld genomen 19 jaar chronische aandoeningen aan het eind van ons leven.

16 JAAR GEZONDER EN 10 JAAR LANGER TE WINNEN

Onderzoek en praktijk ervaringen in de Blue Zone gebieden laten echter zien dat we die 19 jaar chronische aandoeningen terug kunnen brengen naar 3 jaar en dat we 10 kwalitatieve jaren langer kunnen leven, door een aantal eenvoudige leefstijl en mentale regels toe te passen.

Fit SWITCH particlier - sfeerimage

ESSENTIËLE INZICHTEN SAMENGEVAT

Op basis van de WHO en Gezondheidsraad richtlijnen en het onderzochte drieluik wat in de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) toegepast wordt in de begeleiding naar duurzame gedragsverandering, heeft Leefstijlclub een programma ontwikkeld, waarin de essentiële inzichten van gezond leven volgens de richtlijnen en de praktijk van de ‘Blue Zone’ gebieden verankerd liggen.

De grote uitdaging is nu dat we met een aantal generaties te maken hebben die deze essentiële inzichten niet of nauwelijks meegekregen hebben. Er is dus een kennisupdate noodzakelijk en mogelijk, over deze essentiële inzichten van de belangrijkste leefstijl pijlers: beweging, voeding en mindset. Deze laatste is cruciaal omdat veel mensen door de negatieve conditionering moeite hebben met veranderen, zelfs als ze weten wat gezond bewegen en gezonde voeding inhoud.

Klaar om in te schrijven voor het Leefstijl SWITCH totaalprogramma?

DUURZAME GEZONDHEID BEVORDERING

Wat leefstijl gedragsverandering betreft, daar zijn verschillende manieren en methodieken voor en bovendien zit iedereen wat betreft leefstijl aspecten in een andere fase.

Mensen die onvoldoende kennis hebben, verkeren in de 1e fase van onbewuste onbekwaamheid. Door bewustwording schuiven ze naar de ‘ik zou daar eigenlijk iets mee moeten doen’ of de ‘ik ga daar werk van maken’ fase.

Die kan heel lang duren, maar men kan met een beetje positieve stimulering en een laagdrempelig aanbod ook snel naar fase 4 stappen, de actie fase. In deze fase is focus en doorlopende aandacht belangrijk, om het minimaal 60 dagen vol te houden, want dan neemt het automatisme het over en komt men in de onderhoudsfase met de overtuiging ‘dit blijf ik doen’.

States of change

De aanpak van Leefstijlclub is erop gericht om mensen door deze fasen te begeleiden, van bewustwording naar willen, en van willen naar stapje voor stapje acties en van actie naar het blijven doen. Duurzame gezondheid bevordering en vitaliteit dus! En vooral eigen regie voeren over de leefstijl en gezondheid, zover als we dat in de hand hebben.

Food SWITCH particlier - sfeerimage

DE INHOUD VAN HET LEEFSTIJL SWITCH TOTAALPROGRAMMA

Mensen die beschikken over de essentiële basiskennis van gezond leven en een gezonde mindset en vooral ook ‘het waarom’ erachter begrijpen, zijn beter in staat om gezonde keuzes te maken. Daarom vormen de Fit SWITCH en Food SWITCH bewustwordings-programma’s, het fundament van het ‘Leefstijl SWITCH totaalprogramma’ van Leefstijlclub.

Wat we vaak zien, is dat als mensen bewuster worden ze ook graag willen veranderen van ongezond naar gezonder, maar dat de conditionering zijn tol eist. Verandering toe blijven passen blijkt moeilijk. Dan komt mentale kracht en mindset om de hoek kijken. In het Mind SWITCH programma leren we je niet alleen om door je belemmeringen heen te breken, je leert ook over het belang van omgaan met stress en krijgen veel mogelijkheden aangereikt om dat in het dagelijkse leven toe te passen

Fit SWITCH
Food SWITCH
Mind SWITCH

Elk van deze drie programma’s heeft een duur van 12 weken, bevat een leefstijlscan bij de start, 4 online lezingen, en een online 12 wekenplan met werkboek, opdrachten, inzichten, factsheets en e-boeken. Ze kunnen aaneengesloten achter elkaar gepresenteerd worden of los van elkaar, verdeeld over bijvoorbeeld 1 of 2 jaar. Ook zijn de programma’s Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH los te gebruiken. Ook kan er gecombineerd worden met persoonlijke online coaching of een gecombineerd sportprogramma bij een van de Leefstijlclub steunpunten. Op de volgende pagina’s allereerst visueel wat er valt onder dit Leefstijl SWITCH totaalprogramma en daarna meer gedetailleerdere informatie over de inhoud van de losse programma’s.

Klaar om in te schrijven voor het Leefstijl SWITCH totaalprogramma?

Overzicht totaalprogramma
 • 3 x 12 weken online programma (Fit, Food en Mind SWITCH)
 • Leefstijl als medicijn trilogie van (fysieke) boeken
 • 12 online (on-demand) Leefstijl webinars (4 per SWITCH programma)
 • 4 persoonlijke Leefstijl & Mindset coach sessies (optioneel)
 • Leefstijlscan voor inzicht en focus punten
 • Persoonlijk leefstijlclub portaal (LEER + DOE)
 • 4 e-learning cursussen: ‘Actief leven’, ‘Gezonder leven’, ‘Een gezond llichaam’ en ‘Actief met diabetes’
 • Diverse E-boeken inclusief werkboek:
  • Bewegen om af te vallen
  • Optimale spiertraining
  • Plantaardig eten
  • Preventie SWITCH, mentaal ontspannen en stressmanagement
  • Gezonde slaap
 • Diverse E-boeken zonder werkboek:
  • Active ageing
  • Weerstand optimalisatie programma
 • Inspiratie dossier met leefstijl posters
 • Leefstijl dossier boordevol leefstijl factsheets
 • Een workout dossier met workouts of the day, 15 minuten lessen en meer
 • Een webvideo dossier met balans, spier, cardio en stretch oefeningen
 • Een actief op de werkplek oefeningen dossier
 • Werkboek met leerstof en opdrachten per week
 • Heldere instructies per week
 • "Lifestyle as medicine" video cursus vanuit het www.new-health.eu project

HET LEEFSTIJL SWITCH TOTAALPROGRAMMA
NAAR DUURZAAM GEZONDER

Het Leefstijl SWITCH totaalprogramma bevat dus de 3 online programma’s van 12 weken: Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH, inclusief 4 on-demand themalezingen per 12 weken, de bijbehorende leefstijl als medicijn trilogie van boeken (‘Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?’, ‘Voeding als medicijn, hoe doe je dat?’ en ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’) en optioneel 4 persoonlijke leefstijl- en mindset coach sessies.

 1. MOTIVATIE - DRIE ONLINE 12 WEKEN PROGRAMMA’S:

  Dit zijn de 12 weken programma’s met elke week een korte thema video, een factsheet, een inspiratieposter, diverse e-boeken en een aantal tips over het desbetreffende thema.

  • Fit SWITCH
  • Food SWITCH
  • Mind SWITCH

Fit SWITCH logo
Food SWITCH logo
Mind SWITCH logo
 1. EDUCATIE – LEEFSTIJL ALS MEDICIJN TRIOLOGIE (FYSIEKE) BOEKEN:

  • Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?
  • Voeding als medicijn, hoe doe je dat?
  • Je brein als medicijn, hoe doe je dat?

Omslag boek Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?
Omslag boek Voeding als medicijn, hoe doe je dat?
Omslag boek Je brein als medicijn, hoe doe je dat?
 1. INSPIRATIE - 12 ONLINE ON-DEMAND WEBINARS:

  Elk SWITCH programma bevat 4 online leefstijl webinars, die zelf online te volgen zijn. Deze webinars reiken de essentiële inzichten aan over de thema’s en meer informatie over het 12 weken programma wat men vanaf dat moment gaat volgen.

 1. EFFICIËNTIE – PERSOONLIJKE LIFE COACH SESSIES (optioneel):

  Veel mensen willen wel veranderen qua leefstijl maar komen maar niet door die vastgeroeste patronen heen. Ook hebben veel mensen tegenwoordig moeite met focussen, kunnen de stress moeilijk aan of willen gewoon gezonder leven of wat afvallen, maar het lukt ze op de een of andere manier gewoon niet. De Life Coach geeft niet alleen inzicht in gezonder leven, maar ook inzicht in je mentale processen, de intrinsieke motivatie en de mogelijkheden om meer de persoon te worden die je wil zijn. Met de Life Coach kan je op een eerlijke, respectvolle maar effectieve en duurzame manier aan de slag met de persoonlijke vitaliteit.

  De Life Coach start met een Leefstijl- en positieve gezondheid analyse en een doelstelling analyse. Er volgt een persoonlijk beweegplan, voedingsplan, mindset plan en uiteindelijk een leefstijlplan. Gedurende het Leefstijl SWITCH totaalprogramma krijgt men 4 persoonlijke coach sessies.

Totaal SWITCH particulier - sfeerimage

DE LEEFSTIJL SWITCH TOTAAL ROUTE

Meteen na inschrijving worden de boeken verstrekt, de online programma’s geactiveerd en de afspraken ingepland voor de persoonlijke online coach sessies, mits je daarvoor gekozen hebt. In overzicht:

 1. INTRODUCTIE:

  1. Leefstijlscan en keuze beweeg SWITCH
  2. Opstart online 12 weken programma Fit SWITCH
  3. Boek: Bewegen als medicijn
  4. Optioneel: 1e Life Coach sessie inclusief leefstijl SWITCH werkboek
 1. NA 12 WEKEN:

  1. Opstart online 12 weken programma Food SWITCH
  2. Boek: Voeding als medicijn
  3. Optioneel: 2e Life Coach sessie incl. nieuwe leefstijlscan en keuze voeding SWITCH
 1. NA 24 WEKEN:

  1. Opstart online 12 weken programma Mind SWITCH
  2. Boek: Je brein als medicijn
  3. Optioneel: 3e Life Coach sessie incl. nieuwe leefstijlscan en keuze mindset SWITCH
 1. NA 36 WEKEN:

  1. Optioneel: Laatste Life Coach sessie incl. persoonlijk Leefstijl plan

Kosten totaalprogramma

FIT
Fit SWITCH programma € 29,00  
Boek: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? € 16,95  
SUBTOTAAL   € 45,95
FOOD
Food SWITCH programma € 29,00  
Boek: Voeding als medicijn, hoe doe je dat? € 18,95  
SUBTOTAAL   € 47,95
MIND
Mind SWITCH programma € 29,00  
Boek: Je brein als medicijn, hoe doe je dat? € 21,95  
SUBTOTAAL   € 50,95
TOTAAL   € 144,85

DIT TOTALE PROGRAMMA EXCLUSIEF PERSOONLIJKE COACHING

Wil je dit programma live in je regio volgen? Kijk dan voor een steunpunt bij jou in de buurt.

 

€ 99,00

DIT TOTALE PROGRAMMA INCLUSIEF PERSOONLIJKE COACHING

Wil je dit programma live in je regio volgen? Kijk dan voor een steunpunt bij jou in de buurt.

 

€ 345,00

Klaar om in te schrijven voor het Leefstijl SWITCH totaalprogramma?

Food SWITCH particlier - sfeerimage 2