VITALITEIT EN GEZONDHEID

DE MENS VOOROP!

Gezondheid is niet vanzelfsprekend vandaag de dag, de meesten van ons hebben zelf geen optimale basis meegekregen vanuit de jonge jaren qua leefstijl, en de huidige omgeving stimuleert ook niet echt om gezonde keuzes te maken. Volgens de WHO heeft 60 tot 90% van de Europese bevolking een gebrek aan ‘health literacy’, wat betekent dat de meesten van ons onvoldoende kennis hebben over leefstijl om gezonde keuzes te kunnen maken. Het resultaat: overgewicht is de afgelopen 50 jaar gestegen van 10% naar bijna 60% van de bevolking en we ervaren gemiddeld genomen 19 jaar chronische aandoeningen aan het eind van ons leven.

16 JAAR GEZONDER EN 10 JAAR LANGER TE WINNEN

Onderzoek en praktijk ervaringen in de Blue Zone gebieden laten echter zien dat we die 19 jaar chronische aandoeningen terug kunnen brengen naar 3 jaar en dat we 10 kwalitatieve jaren langer kunnen leven, door een aantal eenvoudige leefstijl en mentale regels toe te passen.

Fit SWITCH particlier - sfeerimage

ESSENTIËLE INZICHTEN SAMENGEVAT

Op basis van de WHO en Gezondheidsraad richtlijnen en het onderzochte drieluik wat in de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) toegepast wordt in de begeleiding naar duurzame gedragsverandering, heeft Leefstijlclub een programma ontwikkeld, waarin de essentiële inzichten van gezond leven volgens de richtlijnen en de praktijk van de ‘Blue Zone’ gebieden verankerd liggen.

De grote uitdaging is nu dat we met een aantal generaties te maken hebben die deze essentiële inzichten niet of nauwelijks meegekregen hebben. Er is dus een kennisupdate noodzakelijk en mogelijk, over deze essentiële inzichten van de belangrijkste leefstijl pijlers: beweging, voeding en mindset. Deze laatste is cruciaal omdat veel mensen door de negatieve conditionering moeite hebben met veranderen, zelfs als ze weten wat gezond bewegen en gezonde voeding inhoud.

Klaar om in te schrijven voor het Leefstijl SWITCH totaal programma?

DUURZAME GEZONDHEID BEVORDERING

Wat leefstijl gedragsverandering betreft, daar zijn verschillende manieren en methodieken voor en bovendien zit iedereen wat betreft leefstijl aspecten in een andere fase.

Mensen die onvoldoende kennis hebben, verkeren in de 1e fase van onbewuste onbekwaamheid. Door bewustwording schuiven ze naar de ‘ik zou daar eigenlijk iets mee moeten doen’ of de ‘ik ga daar werk van maken’ fase.

Die kan heel lang duren, maar men kan met een beetje positieve stimulering en een laagdrempelig aanbod ook snel naar fase 4 stappen, de actie fase. In deze fase is focus en doorlopende aandacht belangrijk, om het minimaal 60 dagen vol te houden, want dan neemt het automatisme het over en komt men in de onderhoudsfase met de overtuiging ‘dit blijf ik doen’.

States of change

De aanpak van Leefstijlclub is erop gericht om mensen door deze fasen te begeleiden, van bewustwording naar willen, en van willen naar stapje voor stapje acties en van actie naar het blijven doen. Duurzame gezondheid bevordering en vitaliteit dus! En vooral eigen regie voeren over de leefstijl en gezondheid, zover als we dat in de hand hebben.

Food SWITCH particlier - sfeerimage

DE INHOUD VAN HET LEEFSTIJL SWITCH TOTAAL PROGRAMMA

Mensen die beschikken over de essentiële basiskennis van gezond leven en een gezonde mindset en vooral ook ‘het waarom’ erachter begrijpen, zijn beter in staat om gezonde keuzes te maken. Daarom vormen de Fit SWITCH en Food SWITCH bewustwordings-programma’s, het fundament van het ‘Leefstijl SWITCH totaal programma’ van Leefstijlclub.

Wat we vaak zien, is dat als mensen bewuster worden ze ook graag willen veranderen van ongezond naar gezonder, maar dat de conditionering zijn tol eist. Verandering toe blijven passen blijkt moeilijk. Dan komt mentale kracht en mindset om de hoek kijken. In het Mind SWITCH programma leren we je niet alleen om door je belemmeringen heen te breken, je leert ook over het belang van omgaan met stress en krijgen veel mogelijkheden aangereikt om dat in het dagelijkse leven toe te passen

Fit SWITCH
Food SWITCH
Mind SWITCH

Elk van deze drie programma’s heeft een duur van 12 weken, bevat een leefstijlscan bij de start, 4 online lezingen, en een online 12 wekenplan met werkboek, opdrachten, inzichten, factsheets en e-boeken. Ze kunnen aaneengesloten achter elkaar gepresenteerd worden of los van elkaar, verdeeld over bijvoorbeeld 1 of 2 jaar. Ook zijn de programma’s Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH los te gebruiken. Ook kan er gecombineerd worden met persoonlijke online coaching of een gecombineerd sportprogramma bij een van de Leefstijlclub steunpunten. Op de volgende pagina’s allereerst visueel wat er valt onder dit Leefstijl SWITCH Totaal Programma en daarna meer gedetailleerdere informatie over de inhoud van de losse programma’s.

Klaar om in te schrijven voor het Leefstijl SWITCH totaal programma?

Overzicht totaalprogramma
 • 12 weken per online programma
 • Leefstijl als medicijn trilogie van (fysieke) boeken
 • 4 online Leefstijl seminars
 • 4 persoonlijke Leefstijl & Mindset coach sessies (optioneel)
 • 4 online webinars per SWITCH programma
 • Leefstijlscan voor inzicht en focus punten
 • Persoonlijk leefstijlclub portaal (LEER + DOE)
 • Diverse E-boeken
 • Bewustwording per programma als fundament
 • Inspiratie posters & factsheets
 • Werkboek met leerstof en opdrachten per week
 • Heldere instructies per week
 • Netwerk van Steunpunten door het hele land

Extra:

 • "Lifestyle as medicine" video cursus
 • Gratis kennismateriaal voor HR/personeelszaken
 • Toolbox met diverse opties voor interne promotie

HET LEEFSTIJL SWITCH TOTAAL PROGRAMMA
NAAR DUURZAAM GEZONDER

Het Leefstijl SWITCH totaal programma bevat dus de 3 online programma’s van 12 weken: Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH, inclusief 4 on-demand themalezingen per 12 weken, de bijbehorende leefstijl als medicijn trilogie van boeken (‘Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?’, ‘Voeding als medicijn, hoe doe je dat?’ en ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’), 4 online webinars en optioneel 4 persoonlijke leefstijl- en mindset coach sessies.

 1. MOTIVATIE - DRIE ONLINE 12 WEKEN PROGRAMMA’S:

  Dit zijn de 12 weken programma’s met elke week een korte thema video, een factsheet, een inspiratieposter, diverse e-boeken en een aantal tips over het desbetreffende thema.

  • Fit SWITCH
  • Food SWITCH
  • Mind SWITCH

Fit SWITCH logo
Food SWITCH logo
Mind SWITCH logo
 1. EDUCATIE – LEEFSTIJL ALS MEDICIJN TRIOLOGIE (FYSIEKE) BOEKEN:

  • Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?
  • Voeding als medicijn, hoe doe je dat?
  • Je brein als medicijn, hoe doe je dat?

Omslag boek Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?
Omslag boek Voeding als medicijn, hoe doe je dat?
Omslag boek Je brein als medicijn, hoe doe je dat?
 1. INSPIRATIE - 4 ONLINE WEBINARS:

  Elk programma start met een online leefstijl webinar, die zelf online te volgen is. Deze webinars reiken de essentiële inzichten aan over de thema’s en meer informatie over het 12 weken programma wat men vanaf dat moment gaat volgen.

  • Bewegen als medicijn
  • Voeding als medicijn
  • Je brein als medicijn
  • De 3 geheimen voor een gezondere toekomst

Webinar 1
Webinar 2
Webinar 3
Webinar 4
 1. EFFICIËNTIE – PERSOONLIJKE LIFE COACH SESSIES (optioneel):

  Veel mensen willen wel veranderen qua leefstijl maar komen maar niet door die vastgeroeste patronen heen. Ook hebben veel mensen tegenwoordig moeite met focussen, kunnen de stress moeilijk aan of willen gewoon gezonder leven of wat afvallen, maar het lukt ze op de een of andere manier gewoon niet. De Life Coach geeft niet alleen inzicht in gezonder leven, maar ook inzicht in je mentale processen, de intrinsieke motivatie en de mogelijkheden om meer de persoon te worden die je wil zijn. Met de Life Coach kan je op een eerlijke, respectvolle maar effectieve en duurzame manier aan de slag met de persoonlijke vitaliteit.

  De Life Coach start met een Leefstijl- en positieve gezondheid analyse en een doelstelling analyse. Er volgt een persoonlijk beweegplan, voedingsplan, mindset plan en uiteindelijk een leefstijlplan. Gedurende het Leefstijl SWITCH totaal programma krijgt men 4 persoonlijke coach sessies.

Totaal SWITCH particulier - sfeerimage

DE LEEFSTIJL SWITCH TOTAAL ROUTE

Het totaal programma start met een uitgebreide vooraankondiging en uitnodiging voor het eerste webinar. Het webinar geeft inzicht in het desbetreffende thema maar ook inzicht in het programma en wat je online zelfstandig nog extra kan doen.

Meteen na de webinar worden de boeken verstrekt, de online programma’s geactiveerd en de afspraken ingepland voor de persoonlijke online coach sessies. In overzicht:

 1. INTRODUCTIE:

  1. Online webinar: Bewegen als medicijn
  2. Optioneel: 1e Life Coach sessie inclusief leefstijl SWITCH werkboek
  3. Leefstijlscan en keuze beweeg SWITCH
  4. Boek: Bewegen als medicijn
  5. Opstart online 12 programma Fit SWITCH
 1. NA 12 WEKEN:

  1. Online webinar: Voeding als medicijn
  2. Optioneel: 2e Life Coach sessie incl. nieuwe leefstijlscan en keuze voeding SWITCH
  3. Boek: Voeding als medicijn
  4. Opstart online 12 programma Food SWITCH
 1. NA 24 WEKEN:

  1. Online webinar: Je brein als medicijn
  2. Optioneel: 3e Life Coach sessie incl. nieuwe leefstijlscan en keuze mindset SWITCH
  3. Boek: Je brein als medicijn
  4. Opstart online 12 programma Mind SWITCH
 1. NA 36 WEKEN:

  1. Online webinar: de 3 geheimen voor een gezondere toekomst!
  2. Optioneel: Laatste Life Coach sessie incl. persoonlijk Leefstijl plan

Kosten Totaal programma

FIT
Online webinar: Bewegen als medicijn € 49,95  
Optioneel: Introductie persoonlijke Leefstijl coach sessie en beweegplan € 69,95  
Fit SWITCH programma € 69,95  
Boek: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? € 16,95  
SUBTOTAAL   € 206,80
FOOD
Online webinar: Voeding als medicijn € 49,95  
Optioneel: Persoonlijke Leefstijl coach sessie voeding € 69,95  
Food SWITCH programma € 69,95  
Boek: Voeding als medicijn, hoe doe je dat? € 18,95  
SUBTOTAAL   € 208,80
MIND
Online webinar: Je brein als medicijn € 49,95  
Optioneel: Persoonlijke Leefstijl coach sessie mindset € 69,95  
Mind SWITCH programma € 69,95  
Boek: Je brein als medicijn, hoe doe je dat? € 21,95  
Online webinar: de 3 geheimen van primaire preventie en een vitaal leven € 49,95  
Optioneel: Persoonlijke Leefstijl coach sessie groei mindset € 69,95  
SUBTOTAAL   € 331,70
Verzendkosten boeken   € 8,50
TOTAAL   € 755,80

DIT TOTALE PROGRAMMA INCLUSIEF PERSOONLIJKE COACHING

Wil je dit programma live in je regio volgen? Kijk dan voor een steunpunt bij jou in de buurt.

 

€ 595,00

DIT TOTALE PROGRAMMA EXCLUSIEF PERSOONLIJKE COACHING

Wil je dit programma live in je regio volgen? Kijk dan voor een steunpunt bij jou in de buurt.

 

€ 295,00

Klaar om in te schrijven voor het Leefstijl SWITCH totaal programma?

Food SWITCH particlier - sfeerimage 2