Vruchten plukken van 'Leefstijl als medicijn' en 'duurzaam gezonder leven', dat is de missie van Leefstijlclub!

Leefstijl is ‘medicijn’ en er is nog een wereld te winnen om daar ook optimaal de vruchten van te plukken. Er wordt al jaren over gepraat, we moeten meer naar primaire preventie en gezondheidsbevordering. Er heerst een werkelijke inactiviteit-, overgewicht- en diabetes epidemie, zeker onder de 50 plussers, maar ook steeds meer onder de jeugd. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en een ‘Healthy Lifestyle en Healthy Ageing’ beweging op gang te brengen.

DUURZAAM GEZONDER LEVEN en een GEZONDERE TOEKOMST! De missie van het Leefstijlclub ‘Healthy Lifestyle, Healthy Ageing’ netwerk is een bewustwordingsgolf creëren van gezonder leven en hoe dit de rest van ons leven bij kan dragen aan een hogere leef kwaliteit, meer genieten en minder ziek en chronische aandoeningen. Een onderliggende missie is om hiermee ook een gezonder toekomstperspectief te creëren voor de jeugd, waarover verderop meer in het stuk over ‘Gezondere generaties’.

Leefstijlclub helpt iedereen die gezonder wil leven, maar ook professionals die anderen willen ondersteunen, inspireren en begeleiden om kenner te worden op gebied van gezond leven en healthy ageing, door onder andere concrete programma’s op gebied van bewegen, voeding en mindset. De Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH programma’s kunnen door particulieren doorlopen worden, door professionals in de eigen regio aangeboden worden en door bedrijven aangeboden worden aan medewerkers.

Samen aan de slag voor een duurzaam gezondere toekomst!

Het team Leefstijlclub

Vragen?

Leefstijlclub iets voor jou?

Neem contact op
3-luik | FIT - FOOD - MIND
Sfeerimage walking man