Nieuwe Gezondheid, kennispartner van Leefstijlclub!

Nieuwe Gezondheid stelt al sinds 1994 bewustwordingsmaterialen samen om een gezondere leefstijl te stimuleren. Dat doet Nieuwe Gezondheid door FitFacts samen te stellen over specifieke leefstijl thema's, waarin het 'wat', 'waarom' en 'hoe' van het thema omschreven wordt en door inspiratieposters te ontwikkelen over de desbetreffende leefstijl thema's. Vanaf 2019 is Nieuwe Gezondheid een stichting geworden, om gemakkelijker maatschappelijke thema's aan de orde te kunnen stellen en gemakkelijk toegankelijke leefstijl en bewustwordingsprogramma's te ontwikkelen voor alle lagen van de bevolking.

Nieuwe Gezondheid bood je Factsheets en inspiratie posters structureel aan aan de Nieuwe Gezondheid ambassadeurs en steunpunten. Vanwege de omzetting naar een stichting en vanwege de oprichting van het Leefstijlclub – Healthy Lifestyle, Healthy Ageing steunpunten netwerk, heeft Nieuwe Gezondheid de ontwikkeling van de bewustwordingsmaterialen en de doorontwikkeling van het steunpunten netwerk in 2020 overgedragen aan Leefstijlclub.

In 2020 startte stichting Nieuwe Gezondheid, met steun van de Europese Unie en 6 Europese partners, het New Health 2022 project, een gezonde leefstijl documentaire waarin de essentiële inzichten van gezond bewegen, gezonde voeding en een gezonde mindset zijn opgenomen. Deze korte documentaire reeks bevat alle kennis over gezond leven die elk mens eigenlijk vanaf de geboorte aangereikt zou moeten krijgen. De gezonde leefstijl documentaire van New Health 2022 is gratis te bekijken op Leefstijlclub. Maak een gratis account aan om de video's te bekijken.

Nieuwe Gezondheid en Leefstijlclub zullen zich samen sterk blijven maken voor bewustwording en begeleiding naar een gezondere leefstijl om zo onze opgroeiende generatie een gezonder toekomstperspectief te kunnen bieden.

Vragen?

Leefstijlclub iets voor jou?

Neem contact op
Logo Nieuwe Gezondheid
Sfeerimage walking man