LEEFSTIJL ALS MEDICIJN
de 3 vitaal geheimen!

WAT GA JE LEREN?

Fundamenten van gezond leven en essentiële inzichten voor elke Homo Sapiens.

Lerend van de Blue Zones en de wetenschap, is er een leefstijl als medicijn recept, dat ervoor kan zorgen dat we 10 tot 15 jaar langer leven en maar liefst 16 jaar minder chronische aandoeningen hebben aan het eind van ons leven. 20 tot 25 kwalitatieve levensjaren erbij, en dat door aandacht te hebben voor slechts 3 primaire fundamentele leefstijl thema’s.

Vanaf de jaren 50 vorige eeuw worden we met het jaar inactiever, eten we steeds meer bewerkte voeding en lopen we over van de stress en dat eist allemaal een zeer zware tol. Overgewicht, diabetes, depressie, burnout, het blijft allemaal maar toenemen. Vooral de laatste 50 jaar zijn we in Nederland geworden tot de meest inactieve mensen van Europa.

Het goede nieuws is, dat we 50% to 75% van de huidige chronische aandoeningen kunnen voorkomen en ons leven weer terug kunnen transformeren door die 3 gouden regels van leefstijl als medicijn toe te passen. Die drie gouden regels, de manier hoe we die omslag, die mind SWITCH kunnen maken presenteren we in deze workshop.

Als je de rest van je leven gezonder wilt leven, met minder aandoeningen, met een gezonder gewicht en meer regie wil pakken over je leefstijl, dan wil je deze workshop niet missen.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1,5 uur, als workshop: 3 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

LEEFSTIJL IS MEDICIJN

BEWEGEN IS MEDICIJN
Nieuwe inzichten – gezonder leven

WAT GA JE LEREN?

In deze workshop nemen we de deelnemers mee op een reis door hun eigen beweeggedrag en maakt men kennis met de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe WHO / Gezondheidsraad beweeg- en preventie richtlijn en de Overgewicht- en obesitas richtlijn van NL Actief. Iedere deelnemer krijgt de spiegel voor en wordt geïnspireerd om actie te nemen.

Er wordt een combinatie aangeboden tussen de kennis van bewegen is medicijn en de structuur van de Leefstijl Switch, om deze in de praktijk gemakkelijk en laagdrempelig toe te passen.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur, als workshop: 2,5 uur en als Beweegcoach training 6 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

BEWEGEN IS MEDICIJN

VOEDING IS MEDICIJN
Nieuwe inzichten – eet je vitaal

WAT GA JE LEREN?

Er is nogal wat gebeurd met onze voeding in de afgelopen 50 jaar, en dat is niet allemaal in ons voordeel. Deze lezing/workshop geeft inzicht in de oorsprong van onze voedingsrichtlijnen, de krachten die er spelen, de risico's die verschillende voedingsstoffen met zich meebrengen en de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad.

Ook worden de ziekmakende elementen van ons huidige voedingspatroon besprokenen welke voeding de meest negatieve invloed heeft op de vorming van o.a. diabetesen overgewicht. Tevens wordt er een persoonlijke analyse uitgevoerd en krijgt de deelnemer persoonlijke verbeterpunten aangereikt, die, bij toepassing, een gezondheid bevorderend effect zullen hebben.

Ook in deze lezing/workshop wordt een combinatie aangeboden tussen de kennisvan voeding is medicijn en de structuur van de Leefstijl Switch aangereikt, om deze in de praktijk gemakkelijk en laagdrempelig toe te passen.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur, als workshop: 2,5 uur en als Voedingscoach training 6 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

VOEDING IS MEDICIJN

MINDSET EN MENTALE FITHEID
kennis van gedrag – versterken van positieve motivatie

WAT GA JE LEREN?

Wat is de oorsprong van ons gedrag, welke invloeden moeten wij weerstaan om ons eigen pad te bewandelen en welke invloed hebben wij zelf om mentaal sterk te blijven of te worden.

Deze lezing/workshop geeft inzicht in gedrag, de werking van onze (intrinsieke) motivatie, hoe onze twee stemmetjes functioneren en de mogelijkheden om het heft in eigen handen te nemen en houden en mentaal fitter en sterker te worden.

Een Leefstijl Switch bepalen of kiezen is de meest gemakkelijke stap. De handleiding die in deze lezing/workshop wordt aangereikt, geeft de leidraad om mensen ook te helpen de Leefstijl Switch te implementeren.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur, als workshop: 2,5 uur en als Mindset coach training 2 x 6 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

MINDSET EN MENTALE FITHEID

ZELF CONDITIONERING
Duurzaam verankeren van mentale kracht

WAT GA JE LEREN?

Kennis van de werking van ons brein en onze intrinsieke motivatie is cruciaal om een volgende stap te kunnen maken, zelf conditionering.

Iedereen heeft zichzelf een bepaalde leefstijl aangemeten en denkt daar het zijne over. Dat is niet altijd gezondheid bevorderend of in de richting van de persoonlijke behoeften en wensen.

Ervaar in deze lezing/workshop wat de mogelijkheden zijn om de tij te keren in de richting van onze eigen ‘wil’. Die wil is sterker, veel sterker, dan we zelf denken.

Na kennis en inzicht in de werking van onzen breinen, reikt deze training de tools aan waarmee het doel kan worden afgestemd met ons onderbewuste, voor een duurzame implementatie in de leefstijl.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur, als workshop: 2,5 uur en als Mindset coach training 2 x 6 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

ZELF CONDITIONERING

MENTALE ONTSPANNING
Effectief managen van stress

WAT GA JE LEREN?

Zoals lichamelijk ontspannen belangrijk is voor een goede balans en herstel, zo is mentale ontspanning cruciaal om stressvolle situaties aan te kunnen en bewuster te leven. De kennis over de werking van o.a. stress en cortisol is cruciaal om hierin gezonde keuzes te kunnen maken. In deze lezing/workshop wordt een duidelijk overzicht gepresenteerd over de verschillende mogelijkheden om onze herstel hormonen te activeren en de stress hormonen te verlagen.

In deze lezing/workshop maakt de deelnemer kennis met al deze vormen en krijgt hij/zij oefeningen mee om meteen toe te passen.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur en als workshop: 2,5 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

MENTALE ONTSPANNING

POSITIEVE GEZONDHEID
Leefstijl als medicijn

WAT GA JE LEREN?

Arts en onderzoeker Machteld Huber ontwikkelde een nieuwe WHO gezondheidsdefinitie en daarna het positieve gezondheid model. Dit model geeft een brede kijk op de invloeden van gezondheid, tegenover de traditionele behandeling van ziekten en symptoom bestrijding binnen de zorg sector.

In deze lezing/workshop wordt de inhoud van het Positieve Gezondheid model doorgesproken, doorloopt de deelnemer een persoonlijke Positieve Gezondheid analyse en wordt er een persoonlijk leefstijl- en preventie plan opgesteld. Van ziekte zorg naar gezond gedrag.

In deze training wordt een gespreksdocument Positieve Gezondheid gecombineerd met de Leefstijl Switch, waardoor deelnemers een duidelijke focus krijgen op welk vlak welke actie te ondernemen.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur en als workshop: 2,5 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

POSITIEVE GEZONDHEID

GEZONDER SLAPEN, GEZONDER LEVEN
Optimaliseer de kwaliteit van je slaap

WAT GA JE LEREN?

Meer dan de helft van de volwassenen hebben lichte tot zware slaapproblemen. Teveel aan het hoofd, maar ook voeding en de slaapomgeving zijn mede bepalend voor de kwaliteit van de slaap. Ook denken mensen dat ze slecht slapen omdat ze tussendoor wel eens wakker worden, waaruit blijkt dat men een tekort aan kennis heeft over de verschillende slaapfasen en de kenmerken hiervan.

In deze lezing/workshop wordt de deelnemer in het kort opgeleid tot slaap expert. De essentiële inzichten over slaap en over het optimaal voorbereiden van een kwalitatieve slaap worden uit de doeken gedaan.

In deze training wordt een gespreksdocument Positieve Gezondheid gecombineerd met de Leefstijl Switch, waardoor deelnemers een duidelijke focus krijgen op welk vlak welke actie te ondernemen.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur en als workshop: 2,5 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

GEZONDER SLAPEN, GEZONDER LEVEN

DE 3 GOUDEN REGELS
Van Leefstijl als medicijn!

WAT GA JE LEREN?

In de afgelopen 60 miljoen jaar waren wij, en onze voorouders, actievelingen en aten we wat de natuur te bieden had. Doorlopend rondzwerven, jagen, af en toe vluchten en met name groen, wortels, noten en zaden eten. Nu worden we met het jaar inactiever, eten we steeds meer bewerkte voeding en lopen we over van de stress en dat eist allemaal een zeer zware tol. Overgewicht, diabetes, depressie, burnout, het blijft allemaal maar toenemen. Vooral de laatste 50 jaar zijn we in Nederland geworden tot de meest inactieve mensen van Europa.

Het goede nieuws is, dat we meer 50% van de huidige chronische aandoeningen kunnen voorkomen en ons leven weer terug kunnen transformeren door de 3 gouden regels van leefstijl als medicijn toe te passen, wat wetenschappelijk onderbouwd is. Die drie gouden regels, de manier hoe we die omslag kunnen maken en de inzichten over het metabolismeplan presenteren we in deze workshop.

Als je de rest van je leven gezonder wilt leven, met minder aandoeningen, met een gezonder gewicht en meer regie wil pakken over je leefstijl, dan wil je deze workshop niet missen.

Duur: Als lezing (eventueel inhouse of als webinar) of presentatie op congressen: 1 uur en als workshop: 2,5 uur.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@leefstijlclub.nl of ons contactformulier

DE 3 GOUDEN REGELS
Fit SWITCH particlier - sfeerimage 2