Chronische ziekten zijn de grootste oorzaak van overlijden wereldwijd

Chronische ziekten zijn de grootste oorzaak van overlijden wereldwijd. Bron: The global Burden of Disease study

Meer dan 35 miljoen sterfte gevallen per jaar, 60% van alle sterfte gevallen, gebeuren door chronische ziekten. Hieronder vallen cardiovasculaire ziekten en diabetes (32%), kanker (13%) en respiratoire ziekten (7%) (Abegunde et al., 2007). Een WHO (World Health Organisation) studie voorspelt dat dit percentage nog 17% zal stijgen voor 2015, wat betekend, 41 miljoen mensen die vroegtijdig sterven aan chronische aandoeningen. Het probleem is het grootst in geïndustrialiseerde landen (Murray and Lopez, 1997). In Europa zorgen chronische aandoeningen voor 86% van alle sterfte gevallen. Diabetes laat alarmerende stijgingen zien in alle westerse landen van meer dan 10% in 5 jaar. Alleen in Nederland komen er 70.000 diabeten bij per jaar. Volgens het onderzoek speelt onze leefstijl een belangrijke rol en de veranderende leefstijl in de laatste 50 jaar zijn primair verantwoordelijk voor de bijna epidemische toename van overgewicht, diabetes en hart- en vaat ziekten. Onderzoek heeft aangetoond dat aanpassingen in de leefstijl de vroegtijdig sterfte cijfers van 57 tot 72% kunnen beperken. In een onderzoek in Finland (North Karelina project) werd aangetoond dat een actieve leefstijl het aantal sterfte door cardiovasculaire ziekten met 68% kan verminderen, door kanker ,et 44% kan verminderen, door longkanker zelfs met 71% kan verminderen en 49% van alle chronische aandoeningen kan verminderen (Puska et al., 1998).

 

Voor behandeling van chronische ziekten bieden de westerse landen een uitgekiend ziektezorg systeem. Maar weinig landen, als er al zijn, bieden een gelijkwaardig systeem voor de preventie van chronische ziekten. Wel worden er veel interventies ontwikkeld en toegepast op specifieke ziektebeelden, maar een brede en gestructureerde preventie aanpak is helaas nog niet te vinden. Omdat de last van chronische aandoeningen wereldwijd toe blijft nemen en zijn tol eist in de leef kwaliteit en levensduur van de inwoners, maar ook op de staatskassen van de landen, is er in toenemende mate behoefte aan een preventief behandel systeem.

 

John van Heel  

j.vanheel@efaa.nl

www.bewegenismedicijn.nl

www.leefstijlclub.nl

www.efaa.nl

 

Datum: 31-07-2014