Widdonckschool Weert start met FitCoach leefstijl- en activeringsprogramma

De Widdonckschool Weert besteedt al een aantal jaren aandacht aan het sociaal-emotioneel en mentaal/psychisch welbevinden van zowel leerlingen als de medewerkers. Met het in huis halen van het FitCoach leefstijl- en activeringsprogramma krijgt ook de dimensie ‘fysiek welzijn’ gericht aandacht. Met het FitCoach programma wil de Widdonckschool Weert het accent leggen op bewustwording; een gezonde leefstijl en meer bewegen is een logisch gevolg daarvan. Daarmee is de Widdonckschool Weert de eerste school in Nederland die met dit programma gaat werken.

Leerkrachten van de Widdonckschool Weert ontvingen tijdens de officiële aftrap op 16 januari een eigen beweegmonitor. Met deze beweegmonitor krijgen ze inzage in het totale beweegpatroon gedurende een dag en over een langere periode. Het bewustwordingsproces begint bij de leerkrachten zelf, daarna volgen kinderen/leerlingen en ouders/opvoeders. Met de start van het FitCoach leefstijl- en activiteringsprogramma wil de Widdonckschool Weert actief aan de slag met vitaliteit binnen het onderwijs.

Voor meer informatie over de visie en aanpak binnen de Widdonckschool kunt u contact opnemen met Peter van Gils, directeur de Widdonckschool Weert via 06-22289744 of via peter.vangils@aloysiusstichting.nl. Voor meer informatie over het Leefstijl- en Activeringsprogramma kunt u contact op nemen met John van Heel, Directeur van EFAA/FitCoach via 06-53623485 of via j.vanheel@efaa.nl 

Datum: 22-01-2014