Starten met Fitness … maar dan wel bij kwaliteitsportcentra

Tegenwoordig is er veel variatie in fitnessland. Je kan starten bij de low budgets van fitness Nederland, all inclusive, personal training studio’s, vrouwencentra, en sinds mei 2012 is er een nieuw soort sportcentrum, het erkende Preventiecentrum. Fit!vak, brancheorganisatie van de fitnessbranche, erkent al jaren de rol van de fitnessbranche als netwerk van kenniscentra gezonde leefstijl. In 2009 werd vanuit WHO (World Health Organization) een nieuwe beweegnorm vrijgegeven, waarvan bewezen is dat de toepassing een dermate preventieve werking heeft dat hiermee het risico op bijna alle chronische aandoeningen met meer dan 50% verlaagt en de leefkwaliteit en duur exponentieel verhoogt. Op basis van deze gegevens, en het feit dat de zorgkosten blijven groeien en diabetes en overgewicht epidemische vormen aannemen, heeft Fit!vak besloten om initiatief te nemen om een nationaal netwerk te vormen van erkende preventiecentra. Preventiecentra zijn opgeleid om een kwalitatief product te kunnen blijven leveren. Dat start bij een nieuwe, in samenwerking met de VSG (Vereniging Sportgeneeskunde) ontwikkelde intake (Start Veilig Bewegen). Daarna wordt door een speciaal opgeleide beweegdeskundige (pre)diabetes begeleider een preventieplan doorlopen, waarin de deelnemer (pre-diabeten en diabeten) niet alleen een op de persoon afgestemd beweegprogramma krijgt, maar tevens geïnformeerd wordt over de aandachtspunten die van belang zijn als je meer gaat bewegen met diabetes. In het beweegprogramma wordt breder gekeken dan uitsluitend de eigen fitnessactiviteit; er wordt geadviseerd volgens de internationale WHO beweegrichtlijn, waardoor ook recreatief bewegen in de vrije tijd wordt meegenomen. Niet alleen pre-diabeten en diabeten profiteren van de kwaliteitsontwikkeling van deze preventiecentra. Door de opwaardering van de kennis en de kwaliteit profiteren alle (nieuwe) leden van deze kwaliteitsontwikkeling, onder andere door de toepassing van de nieuwe ‘Start Veilig Bewegen intake’ en door de toepassing van de nieuwe beweegnorm, de Schijf van 3. Een kwaliteitsportcentrum vinden? Kijk op http://fitned.nl/ en op www.leefstijlclub.nl

Datum: 08-03-2013