Weten is nog geen willen en doen

De overgrote meerderheid (92%) van de Nederlandse bevolking weet dat 30 minuten of meer lichaamsbeweging per dag nodig is voor een goede gezondheid. 'Geen tijd' scoort veruit als meest genoemde reden om niet (voldoende) te bewegen (35%), gevolgd door 'geen zin' (21%) (Ooijendijk et al., 2007). Van de Nederlanders wil 45% in de nabije toekomst (half jaar volgend op de peiling) meer gaan bewegen (vooral jongeren). De meeste Nederlanders (circa 65%) denken overigens dat zij voldoende bewegen. Voor gedragsverandering is het van belang dat iemand zich eerst bewust is van het eigen gedrag en weet wat de risico's van onvoldoende lichamelijke activiteit zijn. Daarnaast is ook de houding ten opzichte van bewegen en het geloof in de eigen mogelijkheden om beweeggedrag te veranderen van belang.

Datum: 26-10-2012