Minder somber door bewegen

Patiënten met hartfalen die sporten, zijn net iets minder somber dan lotgenoten die dat niet doen. Het effect van bewegen is het duidelijkst bij de somberste patiënten. Verbetering van depressieve klachten gaat gepaard met lagere sterfte en minder ziekenhuisopnamen. Dat schrijven James Blumenthal van Duke University Medical Center (VS) en zijn collega's op basis van een onderzoek onder ruim 2322 patiënten met hartfalen, van wie de helft deelnam aan een beweegprogramma. Dit programma bestond aanvankelijk uit 90 minuten sporten per week onder supervisie. Daarna moedigden de onderzoekers de deelnemers aan om thuis 2 uur per week het bewegen vol te houden. De stemming werd gemeten aan de hand van een door de patiënten in te vullen vragenlijst. De patiënten in het beweegprogramma waren zowel na 3 als na 12 maanden minder somber dan de controlegroep. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Datum: 27-08-2012