Het is nooit te laat: ook vijftigers kunnen nog iets doen tegen hartaanvallen

De babyboomgeneratie is niet de meest actieve generatie, op sportief vlak toch niet. Het goede nieuws is dat het nooit te laat is: zelfs lichte bewegingen, zoals klusjes in huis of wandelingetjes in de buurt, kunnen het risico op hartaanval nog doen verminderen, ook als je al een stuk in de 50 bent. Om fit te blijven wordt 3 à 3,5 uur sport per week aangeraden, een half uurtje per dag dus. Te hoog gegrepen voor veel vijftigers. Onderzoek door de Britse hartorganisatie toont aan dat ook minder een positief effect: 2,5 uur lichte beweging per week onderdrukt ook de ontstekingen in het lichaam die uiteindelijk leiden tot hartziekten. Alles wat de hartslag zelfs maar in het minste verhoogt, telt mee.  Dat was de hoopgevende conclusie van een langdurig onderzoek bij 4.000 burgers, gemiddeld 49 jaar bij het begin van de studie. Ze werden op drie momenten ( nog eens 6 en 11 jaar na het begin) vergeleken op bewegingsniveau en ontstekingmarkers in het bloed, een sleutelelement in het verband tussen fysieke gezondheid en risico op hartziekte. Specifiek werden twee markers opgevolgd: C-reactieve proteïne (CRP) en interleukine-6 (IL-6). Hoe actiever en sportiever de deelnemer, hoe minder deze markers voorkwamen in het bloed en hoe vaker ze erin slaagden dat niveau stabiel te houden. Wie niet veel beweging nam, had wél veel van deze markers.  Bij het ouder worden steeg de groep die actief genoeg was: van 50 procent aan het begin van de studie tot 83 procent. Pensionering betekent dus niet voor iedereen tv kijken en krant lezen. Er is meer tijd voor een klusje of voor een boodschap te voet, en dit helpt de hartgezondheid een heel pak vooruit. 

Datum: 16-08-2012