Eerste resultaten Effectief Actief

De eerste resultaten van het traject Effectief Actief zijn een feit. Acht deelnemende sport- en beweeginterventies hebben van een onafhankelijke commissie van praktijkprofessionals de kwalificatie ‘goed beschreven’ gekregen. Een belangrijke beoordeling en een opstap naar mogelijke verdere erkenning. De partijen die zich met deze kwalificatie kunnen onderscheiden zijn: Be Interactive, Bewegen Werkt!, Bewegen op Recept, COACH, Revalidatie Sport en Bewegen, Sneeuwfit, SportMpower en Masters Trendweken. Effectief Actief is een traject dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het beoogt lokale professionals inzicht te geven in de werkzaamheid van sport- en beweeginterventies en ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Effectief Actief is een doorlopend traject: binnenkort worden de resultaten bekendgemaakt van de beoordeling van een nieuwe groep interventies.

Het proces rond de eerste beoordelingen verliep voorspoedig. Eigenaren van bovengenoemde sport- en beweeginterventies hebben hard gewerkt om beschrijvingen snel en goed op papier te krijgen en om diverse aanpassingen door te voeren. Een groep van onafhankelijke praktijkbeoordelaars -drie professionals per interventie- heeft alle interventies grondig bestudeerd en beoordeeld. Dit hebben ze gedaan aan de hand van vooraf opgestelde en landelijk afgestemde criteria. Over het algemeen zijn de praktijkbeoordelaars positief kritisch over de interventies.   Goed beschreven: wat houdt dat in? ‘Goed beschreven’ is een kwalificatie volgens de i-database van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL). Hierbij beoordeelt een groep onafhankelijke praktijkprofessionals kansrijke interventies op basis van het uitgebreide werkblad van Effectief Actief. De minimale voorwaarden voor deze ‘goed beschreven’ kwalificatie zijn: - doel, doelen, aanpak en randvoorwaarden zijn degelijk beschreven; - de handleiding is bruikbaar; - er is een procesevaluatie uitgevoerd. Bovengenoemde i-database bevat een breed aanbod met erkende leefstijl- en gezondheidsinterventies, ook op het gebied van sport en bewegen. Het erkenningstraject van CGL maakt de kwaliteit en effectiviteit van interventies zichtbaar. Na de beoordeling ‘goed beschreven’ kunnen interventies hun aanpak verder in kwaliteit verbeteren door theoretische onderbouwing en effectiviteit. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies beoordeelt interventies dan op de niveaus ‘theoretisch goed onderbouwd’, ‘waarschijnlijk effectief’ of ‘bewezen effectief’.   Effectief Actief NISB ondersteunt in samenwerking met diverse andere partijen verschillende interventie-eigenaren in de doorgroei naar een erkende interventie via het programma Effectief Actief. Een sport- en beweegaanbieder die aan dit traject deelneemt, werkt onder intensieve begeleiding aan de kwalificatie ‘goed beschreven’ of aan de erkenningsniveaus in de i-database van CGL. Interventies die reeds als ‘goed beschreven’ of ‘theoretisch goed onderbouwd’ zijn erkend door CGL en binnen Effectief Actief werken aan verdere kwaliteitsverbetering zijn: Bewegen valt Goed!, Communities in Beweging, , Scoren voor Gezondheid, BigMove, , B-fit, Realfit, DOiT, BeweegKuur, Alle leerlingen Actief!, In Balans en Irun2BFit.

http://www.nisb.nl/nieuws?nieuws_id=20120619eer

Datum: 25-06-2012