Relatie overgewicht en sociaaleconomische status

De omgekeerde relatie tussen overgewicht en sociaaleconomische status die bij ouderen zichtbaar is, is bij kinderen tot 3 jaar nog niet aanwezig. De trend is zelfs dat jonge kinderen uit een lager milieu lichter zijn dan die uit een hoger milieu. Dat blijkt uit een recente studie uitgevoerd onder leiding van Lenie van Rossem van het Erasmus MC. Na een onderzoeksperiode van 24 maanden bleek dat de BMI-SDS bij kinderen uit een laag tot middelhoog sociaaleconomisch milieu lager was dan die uit een hoog milieu. Na 36 maanden was dit verschil echter niet meer significant aanwezig. Waarschijnlijk is de lagere BMI-SDS te verklaren vanuit een lager geboortegewicht van kinderen uit een laag milieu. Het duurt vervolgens 2 tot 3 jaar om kinderen uit een hoger milieu in te halen. Uit eerder onderzoek is bekend dat kinderen uit lagere milieus vanaf hun 5e levensjaar significant zwaarder zijn dan hun leeftijdsgenoten uit een hoog milieu. Uit deze studie blijkt dat het verschil zich vooral manifesteert tussen het 3e en 5e jaar. Bron: Journal of Pediatrics

Datum: 30-05-2012