Schijf van 3 leidt tot toename van bewegen binnen en buiten fitnesscentrum

Startende deelnemers aan een fitnessprogramma die begeleid worden aan de hand van de Schijf van 3, bewegen binnen 4 weken meer minuten binnen en buiten het fitnesscentrum. Dit was een van de bevindingen van een pilot-onderzoek dat plaats heeft gevonden in voorbereiding op het Nationaal Beweeg Onderzoek. De pilot werd afgenomen bij twee fitnesscentra, waarbij de deelnemers in Eindhoven reguliere fitnessbegeleiding kregen en bij de deelnemers in Weert extra aandacht werd besteed aan de Schijf van 3. Deelnemers aan het onderzoek werden gerekruteerd onder nieuwe leden die zich spontaan bij de centra hadden aangemeld, aangevuld met een aantal proefpersonen die geen lid werden en als controlegroep fungeerden. Bij alle deelnemers werd gekeken naar het aantal minuten dat ze actief waren binnen de normen van de Schijf van 3, zowel bij de start als na 4 weken. Startende fitnessers bleken niet alleen vooruitgang te boeken op het aantal minuten dat ze binnen de fitnorm actief zijn, maar ook op het aantal minuten dat ze op matig intensieve intensiteit actief zijn. Bij de groep deelnemers waar extra aandacht werd besteed aan de Schijf van Drie - en de deelnemers gestimuleerd werden om ook in het dagelijks leven meer te bewegen - zagen we de grootste vooruitgang, namelijk 27%. Voor de groep met reguliere fitnessbegeleiding was dit bijna 16% en voor de controlegroep nog geen 2%. Bron: EFAA.

Datum: 24-05-2012