Bewegen is de beste manier om diabetes te voorkomen of genezen

Type 2 diabetes, beter bekend als suikerziekte, is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte op lange termijn stijgt, met negatieve gevolgen voor onder andere hart- en bloedvaten. Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting bijna 1 miljoen mensen met type 2 diabetes. Mensen met type 2 diabetes zijn ongevoeliger voor het hormoon insuline dat er voor moet zorgen dat het suikergehalte binnen normale grenzen blijft. Insulineongevoeligheid is in principe een nuttig proces, dat ons lichaam helpt om te overleven in perioden van voedselschaarste. Het ontstaat doordat vet zich opstapelt in onze organen, zoals de spieren, de lever en het hart. Dit vet kan in perioden van vasten of tijdens fysieke activiteit worden gebruikt voor energielevering. Echter, in een groot deel van de wereld is er geen sprake meer van voedselschaarste en zijn mensen erg inactief. We slaan deze vetten nog steeds op maar spreken ze daarna niet meer voldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes. Tegenwoordig weten we dat overgewicht de belangrijkste risicofactor is voor het ontstaan van type 2 diabetes. Meer dan 80% van de patiënten met dit type diabetes heeft overgewicht. De oplossing kan dan ook gezocht worden in het voorkomen van overgewicht. Daarbij moet niet alleen worden gelet op een beperking van voedselinname maar vooral een actievere levensstijl en meer bewegen. Bron: Maastricht Universiteit

Datum: 22-05-2012