22% van de Nederlandse, helft van de Griekse kinderen te dik

Een studie naar overgewicht bij kinderen in zeven Europese landen wijst uit dat de helft van de Griekse kinderen van 10 tot 12 jaar overgewicht heeft. Bij één op de vijf Griekse kinderen is er sprake van extreem overgewicht. Bij Nederlandse kinderen liggen die cijfers lager, al is de situatie ook hier zorgelijk. Ruim een vijfde van de Nederlandse kinderen is te dik. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS-ONE. Overgewicht komt veel voor onder schoolkinderen in verschillende landen in Europa. Dat blijkt het een grootschalig onderzoek onder schoolkinderen van 10 tot 12 jaar in België, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Slovenië en Spanje. Het werd uitgevoerd in de lente van 2010 onder 3.398 jongens en 3.727 meisjes (minimaal duizend 10- tot 12-jarige kinderen per land).  In de onderzochte zeven landen heeft 30% van de kinderen overgewicht en is er bij 1 op de 10 kinderen sprake van extreem overgewicht. Tweeëntwintig procent van de Nederlandse kinderen lijdt aan overgewicht, 6% heeft extreem overgewicht. In Noorwegen werden de laagste percentages gemeten;  19% van de Noorse kinderen is te dik, 4% heeft extreem overgewicht. Nederlandse kinderen drinken het meeste frisdrank 'Het is niet gemakkelijk om de verschillen tussen deze landen te verklaren', stelt onderzoekscoördinator professor Johannes Brug van VU medisch centrum. Het onderzoek toonde aan dat kinderen in Griekenland het minst sporten, kinderen in Griekenland en Hongarije het meest televisie kijken, kinderen in België het langst slapen, en kinderen in Nederland de grootste hoeveelheden frisdrank drinken (maar liefst 0.6 liter per dag).  Het team van onderzoekers uit 15 organisaties in Europa toonde aan dat de jongens gedurende de onderzochte periode over het algemeen dikker waren dan meisjes, meer televisie keken en meer frisdrank dronken. Meisjes deden echter minder aan sport. Kinderen van hoog opgeleide ouders waren slanker, behalve in Griekenland en Spanje. 'Het is duidelijk dat er verschillen zijn in de culturele tradities, familiegebruiken en eetgewoonten tussen de verschillende Europese landen', zegt professor Brug. 'Het onderzoek laat zien dat kinderen één ding gemeen hebben - ze worden allen blootgesteld aan meerdere factoren die overgewicht bij de kinderen veroorzaken. Slechts één oorzaak aanpakken zal dan ook niet werken'. Het onderzoek werd uitgevoerd met een subsidie van de Europese Commissie van €2.9 miljoen met als doel om een programma te ontwikkelen om kinderen van 10 tot 12 jaar te stimuleren minder zittend gedrag te vertonen.

 

 

Overgewicht (inclusief obesitas)

Extreem overgewicht

Frisdrank consumptie (per dag)

TV kijken (per dag)

Fietsen naat school (per week)

 Noorwegen

 19%

 4%

 225ml

 101 min 

 3.3 dagen 

 België

 21%

 6%

 455ml

 113 min

 1.9 dagen

 Nederland

 22%

 6%

 630ml

 110 min

 3.3 dagen

 Hongarije

 31%

 10%

 550ml

 120 min

 0.3 dagen

 Spanje

 34%

 8%

 185ml

 103 min

 0.1 dagen

 Slovenië

 34%

 11%

 330ml

 114 min

 0.3 dagen

 Griekenland

 50%

 21%

 115ml

 123 min

 0.1 dagen

De resultaten van het ENERGY-onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift PLoS-ONE: zie artikel . Kijk ook op www.projectenergy.eu Noot voor de redactie  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VUmc, Caroline Arps (020) 444 3444 , fax (020) 444 3450. Persberichten van VUmc kunt u lezen op www.VUmc.nl/journalisten .

Datum: 16-05-2012