Gezondheid aarde bevindt zich in de gevarenzone

De gezondheid van de aarde gaat er schrikwekkend op achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van WWF. Volgens de milieu-organisatie volgen nu belangrijke consequenties voor de mens. De gezondheidstoestand van de planeet Aarde veslechtert steeds verder. Zo is de biodiversiteit van de diersoorten er tussen 1970 en 2008 met meer dan een kwart op achteruitgegaan, zo staat in het tweejaarlijkse Living Planet Report van WWF.  Volgens de Living Planet Index van WWF, die gebaseerd is op tellingen van 9.014 populaties bij 2.688 diersoorten, nam de biodiversiteit de afgelopen vier decennia met 28 procent af. De tropen worden het hardst getroffen, met een terugval van 61 procent. In gematigde gebieden geldt sinds 1970 wel een toename met 31 procent. Maar dat betekent niet dat het daar beter gesteld is met de biodiversiteit, zo waarschuwt de natuurbehoudsorganisatie. "Als de index voor de gematigde gebieden de toestand over meerdere eeuwen zou weergeven, dan zou die een terugval op lange termijn tonen die minstens even groot als in de tropen", staat in het rapport.  Thermometer in het rood "De Living Planet Index is de thermometer van onze Aarde en ze staat duidelijk in het rood. Als we deze diagnose negeren zullen er belangrijke consequenties zijn voor de mensheid", aldus WWF. Het Living Planet Report bevat een reeks oplossingen om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan en de ecologische voetafdruk terug te dringen. Het gaat onder meer om het beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen, efficiëntere productiemethoden, beter consumeren en het erkennen en integreren van de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in politieke en economische beslissingen.  "We kunnen een toekomst maken die voedsel, water en energie voorziet voor 9 of 10 miljard mensen die de planeet in 2050 zal moeten onderhouden", zo klinkt het. Maar het is daarbij geen optie om op de huidige manier verder te gaan, benadrukt WWF.(Belga/EE)

 

Datum: 16-05-2012