Weerstandtrainingprogramma van 8 weken effectief voor kinderen met overgewicht

In een recent onderzoek zijn 31 kinderen (van 7 tot 12 jaar) met overgewicht of obesitas een half jaar lang gevolgd terwijl zij een weerstandtrainingprogramma deden. De kinderen waren in drie groepen verdeeld en trainden drie keer per week. De eerste groep had een programma van 8 weken, de tweede van 16 weken en de derde van 24 weken. Aan het begin van de achtste week waren er significante verbeteringen van lichaamsstelling te zien. Deze verbeteringen hielden aan in de daaropvolgende 16 weken. Rond de 8 weken werden significante veranderingen in vetpercentage gemeten (gemiddeld 5 -7%). De totale vetmassa nam af met gemiddeld 5,9% in de achtste week bij de tweede en derde groep. In de 24e week bleek dat de totale vetmassa met 8,1% was gedaald in de derde groep. Deze resultaten suggereren dat een weerstandtrainingprogramma van 8 weken voldoende is om significante veranderingen in lichaamssamenstelling teweeg te brengen bij kinderen die overgewicht of obesitas hebben. Verdere verbeteringen worden gerealiseerd bij weerstandtraining met een langere duur. Overigens bleek dat toen de eerste en tweede groep gestopt waren met de training, de voordelen die ze behaald hadden, aanhielden tot het einde van de onderzoeksperiode (een half jaar). Bron: Sgro, M., McGuigan, M., Pettigrew S., Newton, R., Journal of Strength and Conditioning Research

Datum: 10-05-2012