Regelmatig vasten kan je leven significant verlengen en verbeteren

Tot die conclusie komen 3 onderzoekers van het Louisiana State University Medical Center. Ze onderzochten het effect van verschillende eetpatronen op de gezondheid en levensverwachting van testpatiënten van over de 65 jaar. Wat bleek? Regelmatig vasten blijkt geen enkel negatief effect te hebben, wel een ganse reeks positieve. Met ‘regelmatig vasten’ wordt hier een eetpatroon bedoeld waarbij gemiddeld nog steeds even veel calorieën worden ingenomen als bij een normaal dieet. De vastende testpatiënten wisselden de dagen waarop ze slechts tussen de 20 en 50% van het normale aantal calorieën innamen met dagen waarop ze meer dan gewoonlijk aten. De vastende patiënten ondervonden de eerste positieve gevolgen twee weken nadat ze het nieuwe eetpatroon begonnen en hun medische toestand verbeterde aanzienlijk. In de volgende drie jaar verbleven ze minder in het hospitaal en vonden ze het makkelijker om hun gewicht te controleren. Vasten blijkt volgens een andere studie ook een uitstekende manier om - in combinatie met beweging - gewicht te verliezen. De meest effectieve manier om lichaamsvet kwijt te spelen is door drie tot vijf keer per week een gematigde oefensessie in te lassen in een periode van 12 tot 14 uur waarin één maaltijd wordt overgeslagen. De bioloog Satchin Panda bevestigt bovenstaande bevindingen: “Kijk naar alle honderdjarigen in de wereld. Ze delen één kenmerk: allen hebben een geordend eetpatroon, waarbij ze een vroege lunch eten om daarna gedurende een vastgesteld aantal uren niets meer eten.’

Datum: 07-05-2012