Overheid doet niet genoeg voor onze gezondheid

De evaluatie van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) van de federale overheid is vernietigend: te weinig financiële middelen, gebrek aan politieke steun en geen duidelijk actieplan. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft in de Kamercommissie haar nieuwe doelstellingen voor het NVGP voorgesteld, de handleiding voor overheidsacties en -doelstellingen om onze gezondheid, eetgewoonten en levensstijl te verbeteren. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Luik nam in opdracht van de FOD Volksgezondheid het NVGP 2006-2010 onder de loep. Hun evaluatie is vernietigend. "De afwezigheid van een planologisch kader en een gebrek aan dynamische aansporing om de professionals en de bevolking te blijven mobiliseren, zijn belangrijke tekortkomingen", klinkt het in het rapport. Voorts zorgen de sterke punten voor onvoldoende tegenwicht voor het aantal zwakke punten. In de evaluatie hebben de onderzoekers het verder over "weinig organisatorische structuur, weinig samenhang tussen doelstellingen en acties" en "een falend communicatiebeheer". Ook het gebrek aan manschappen en financiële middelen om de doelstellingen tot een goed einde te brengen en de gezondheid en levensstijl van de Belgen daadwerkelijk te helpen verbeteren, vormen een groot probleem, schrijft de krant De Morgen. In het licht van de staatshervorming werd beslist om een aantal bevoegdheden over voeding en gezondheid over te hevelen naar de gewesten. "Daarom bevindt het plan zich temidden van een institutionele chaos", zegt kamerlid Hans Bonte (sp.a). "De evaluatie van het NVGP was inderdaad zeer kritisch, maar ook de regio's moeten hun verantwoordelijkheden opnemen en werk maken van thema's als de strijd tegen obesitas."

Datum: 02-05-2012