Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl Jeugd

Minister Schippers van VWS wil extra aandacht besteden aan een gezonde leefstijl van jongeren. Tijdens de behandeling van de gezondheidsnota in de Tweede Kamer op 5 maart jl. gaf zij aan daarin te willen investeren via Gezonde School en sociale media. Ze heeft RIVM Centrum Gezond Leven gevraagd dit te coördineren. Op dit moment, april 2012, werkt het RIVM Centrum Gezond Leven met input van onder andere de landelijke thema-instituten en onderwijsraden, het plan van aanpak uit voor deze #Jeugdimpuls. Voor sommigen al dagelijkse praktijk, voor velen is de insteek nieuw om jeugd en school echt centraal te stellen. Inzetten op co-creatie met jongeren en onderwijs krijgt daarom ook de aandacht in het impulsprogramma. Daarnaast biedt het programma ook ruimte om sociale media componenten toe te voegen aan #ErkendGezond interventies die goed aansluiten bij vragen van het onderwijs zelf. Gezondeschool.nl wordt een belangrijk informatiekanaal voor het onderwijs over de mogelijkheden van de #Jeugdimpuls. In CGL-partneroverleggen op 5 april jl. bespraken we de #Jeugdimpuls voor zowel het deelspoor Gezonde School als het deelspoor sociale media. Duidelijk werd de hoge mate van betrokkenheid en interesse vanuit de verschillende landelijke (gezondheids)organisaties en mbo- en hbo-onderwijsinstellingen. De deelnemers aan de overleggen drongen erop aan de twee deelsporen ook onderling goed met elkaar te verbinden. Daarnaast onderstreepte men het belang van de kennis over sociale media te gebruiken die is opgedaan in de afgeronde landelijke leefstijlcampagnes.  De minister hecht er belang aan deze #Jeugdimpuls ook goed te laten aansluiten op parallelle ontwikkelingen. Denk hierbij aan het vervolg op beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (gezamenlijk initiatief van de ministers van OCW en VWS), programma Sport en Bewegen in de buurt en het programma Seksuele weerbaarheid van SOA Aids Nederland en Rutgers WPF. Op de hoogte blijven over de #Jeugdimpuls? Volg de CGL-twitter via @GezondLevenNL.

Datum: 02-05-2012