Minister eist minder zout en verzadigd vet in voedingsmiddelen

Minister Schippers van VWS wil dat producenten en aanbieders van levensmiddelen de hoeveelheid zout en verzadigd vet in producten serieus gaan verlagen. Gebeurt dat niet, dan zal er een wettelijke norm komen. Dat schrijft de minister in een brief aan 20 brancheverenigingen, op 16 april jongstleden. "De gezonde keuze moet makkelijker worden voor de consument", schrijft de minister, "zeker wat betreft het gehalte aan zout en verzadigd vet in levensmiddelen". Nederlanders krijgen nog altijd veel meer zout en verzadigd vet binnen dan gezond voor ze is. Daar kunnen ze helaas weinig aan doen, want het meeste zit al verwerkt in de voedingsmiddelen. Ongewenste effecten van te veel zout eten zijn een verhoogde kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, nierziekten en maagkanker. Te veel verzadigd vet eten verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. De minister wil de industrie steunen met kennis en monitoring om het zout- en verzadigdvetgehalte in levensmiddelen terug te brengen. Lukt het de producenten en aanbieders niet om nog in 2012 voortgang te boeken, dan zal Schippers stappen zetten voor de invoering van een wettelijke norm. Al in 2007 heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) toegezegd het zoutgehalte van producten te verlagen. Sindsdien is nauwelijks resultaat geboekt, zo blijkt uit onderzoek van de NVWA en het RIVM. Hetzelfde geldt voor het gehalte verzadigd vet. De hoeveelheid transvet in voedingsmiddelen is de laatste jaren wel flink teruggebracht.

Datum: 02-05-2012