Hang zwaarder prijskaartje aan ongezonde levensstijl

Als binnen 48 uur besloten kan worden dat de btw verhoogd moet worden naar 21 procent, dan kan toch ook snel worden besloten om een zwaarder prijskaartje te hangen aan een ongezonde levensstijl, vindt psychiater en schrijver Bram Bakker. Een zeer prominent onderdeel van het akkoord over de bezuinigingen is het geleidelijk laten verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek. Weinig deskundigen betwijfelen dat het kan helpen de huizenmarkt weer in beweging te krijgen, en dat kan de economie goed gebruiken. Wat niet in het pakket aan bezuinigingen is opgenomen, maar er naar mijn idee wel in thuis hoort, zijn plannen om de nog altijd snel stijgende zorgkosten te beteugelen. Er is bijna niet tegen op te bezuinigen, en als we niet ingrijpen, wordt het alleen maar erger.  We worden namelijk steeds ouder met zijn allen, en als het zo doorgaat ook steeds meer hulpbehoevend. Het percentage van de bevolking dat ouder is dan 65 loopt gestaag op, en daarmee wordt het percentage mensen dat zorg kan verlenen automatisch ook kleiner. Dus zullen we moeten zorgen voor een lagere zorgbehoefte. Dat is redelijk gemakkelijk te bewerkstelligen, alleen kost het op korte termijn geld. En steeds meer denkt de politiek eerst en vooral aan die korte termijn. Om langer gezond te blijven zullen we meer aandacht moeten besteden aan onze leefwijze. Uit talloze onderzoeken weten we dat ongezonde voeding en gebrek aan lichaamsbeweging de belangrijkste factoren zijn achter de explosieve toename van welvaartsziekten. Waartoe een belangrijk deel van de psychiatrische stoornissen eveneens gerekend mag worden. Hopelijk gaan er in de komende maanden verkiezingsprogramma's verschijnen waarin politieke partijen met voorstellen in deze richting komen. Veel meer bewegingsonderwijs in alle klassen van alle scholen. Verantwoord eten tegen betaalbare kosten voor alle minderjarigen. Hulp aan mensen die niet fit zijn, maar het wel willen worden. En elkaar aanspreken op het moment dat er geen verantwoording wordt genomen. Toen de PC Hooftstraat verstopt raakte met Hummers kwam er toch ook protest? Waarom moet ik bijbetalen voor een tweede koffer in het vliegtuig, terwijl op de stoel naast me iemand zit die twee extra koffers aan overgewicht met zich meezeult?  In allerlei enquêtes wordt bij herhaling vastgesteld dat we onze gezondheid beschouwen als ons grootste goed, maar wanneer gaan we ons er dan naar gedragen? Waarom doen we niet wat goed voor ons is, en wie spreekt ons er op aan als we dat nalaten? De beste oplossing is het als de overheid die taak op zich neemt. Als binnen 48 uur besloten kan worden dat de btw verhoogd moet worden naar 21 procent (een stijging van meer dan tien procent), dan kan toch ook snel worden besloten om een zwaarder prijskaartje te hangen aan een ongezonde levensstijl. Dat dit om een ingrijpende wijziging van ons doen en laten met betrekking tot gezondheid vraagt is duidelijk. En om die te bewerkstelligen zijn forse investeringen nodig. Maar op iets langere termijn zullen die zeer rendabel blijken. Welke partij pakt het op? Bram Bakker is psychiater en schrijver.

Datum: 02-05-2012