Aantal diabetici verdubbelt in 13 jaar

Het aantal mensen met diabetes in Nederland zal in 2025 verdubbeld zijn ten opzichte van nu. Er zullen dan 1,4 miljoen diabetici zijn, tegen dit jaar 740.000. Dat stelt de Nederlandse Diabetes Federatie op basis van nieuwe ramingen, die vandaag in Utrecht worden gepresenteerd. De stijging van het aantal mensen met diabetes type 2 komt vooral doordat meer mensen kampen met overgewicht. Ook de vergrijzing doet een duit in het zakje. Bovendien wordt diabetes makkelijker opgespoord. Waarom ook het aantal mensen met de aangeboren variant diabetes type 1 verdubbelt, is volgens een woordvoerster onduidelijk. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat ze onder de indruk is. 'We moeten er alles aan doen om deze groep zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving.' Volgens Schippers kunnen de oplossingen niet alleen uit de overheid komen, maar ook vanuit de omgeving van de patiënt. Ongeveer 73 procent van deze patiënten in 2025 heeft ook nog minstens één aandoening die samenhangt met diabetes, zoals hart- en vaatziekten of nieraandoeningen.  Kosten De aan de ziekte gerelateerde kosten stijgen volgens de ramingen van 2,5 naar 4,3 miljard euro per jaar. Bovendien zal het ziekteverzuim toenemen: diabetici blijven in vergelijking met gezonde mensen het dubbele aantal dagen thuis van hun werk. 'Het gaat om hele grote aantallen en hele grote bedragen', zegt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). 'Het is van groot belang dat we met elkaar spreken over hoe we deze en andere vergelijkbare chronische ziekten tegemoet moeten treden.' Rinnooy Kan wil dat er vooral wordt gekeken naar preventie.

Datum: 05-04-2012