Slechts 14% behaalt de WHO beweegnorm!

Uit de eerste tussenrapportage van het Nationaal Beweeg Onderzoek (www.nationaalbeweegonderzoek.nl) blijkt dat slechts 14% van de deelnemers aan het onderzoek voldoet aan de WHO (World Health Organisation) beweegnorm voor gezond bewegen. Het Nationaal Beweeg Onderzoek, een initiatief van EFAA en uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Kennispraktijk, verzamelt gegevens over het beweeggedrag. Sinds september 2011. Specifiek wordt er gekeken in hoeverre de Nederlander beweegt ten opzichte van de  nieuwe internationale beweegnorm van ACSM (American College of Sports and Medicine) en WHO. De WHO publiceerde eind 2010 hiervoor de nieuwe “Global Guidelines for Physical Activity and health” De WHO beweegnorm omvat drie onderdelen; de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) ofwel recreatief bewegen, met dagelijks minimaal 30 minuten op minimaal vijf dagen per week;  de Fitnorm, met drie dagen per week minimaal 20 minuten conditietraining; en de Spiernorm, waarbij minimaal twee keer per week de spieren getraind moeten worden. Van de 4594 deelnemers (68% vrouw, en 32% man) behaalt 41% de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, 48% de Fitnorm en 40% de Spiernorm. Van de groep deelnemers voldoet echter maar 14% aan alle drie de normen, een voorwaarde voor het halen van de WHO beweegnorm. Volgens het Nationaal Beweeg Onderzoek behaalde 40% van de deelnemers de spiernorm. Dat is een relatief hoog percentage, dat te verklaren is door het feit dat veel deelnemers aan het onderzoek leden waren van sportcentra. Geschat wordt dat gemiddeld genomen in Nederland slechts 7 tot 10% de spiernorm behaalt. De spiernorm heeft een specifiek sterk preventieve werking op het ontstaan van diabetes, overgewicht, obesitas en het metabool syndroom, dus dat deze meer aandacht mag krijgen is duidelijk. “De uitdaging voor de overheid, bedrijven, patiëntorganisaties, beweegaanbieders, onderwijs en zorg is om de handen in elkaar te slaan om een duidelijkere boodschap over het belang van bewegen volgens de WHO beweegnorm over te brengen. Nog maar weinig mensen kennen die WHO norm terwijl het voldoen aan die norm een sterk preventieve werking heeft op meer dan veertig chronische aandoeningen. Het wordt tijd dat meer mensen dit recept vaker gaan gebruiken”, aldus John van Heel, initiatiefnemer van het onderzoek. Voor meer informatie www.nationaalbeweegonderzoek.nl www.bewegenismedicijn.nl www.leefstijlclub.nl

 

Datum: 04-04-2012