Sociale ouderen zijn gezonder

Volgens de GGD moeten gemeenten meer doen om ouderen sociaal actief te maken en te houden. Sociaal actieve ouderen zijn namelijk over het algemeen gezonder. Een groot en sterk sociaal netwerk maakt ouderen weerbaarder en gezonder. Bovendien neemt de kans op sociaal isolement af, bijvoorbeeld wanneer een partner wegvalt of bij lichamelijke beperkingen. Dit concludeert de GGD van Gelre-IJssel, maar gaat waarschijnlijk ook voor anderen gebieden in Nederland op. Gemeenten hebben volgens de GGD de taak en mogelijkheid ouderen te ondersteunen bij het ontwikkelen en in standhouden van hun sociale netwerk. Nu is bijna de helft van de ouderen sociaal actief, een veilige buurt, voorzieningen dichtbij en goede openbaar vervoermogelijkheden zijn bevorderlijk voor sociale participatie. Ook het ontvangen van steun en hebben van contacten in de buurt helpen. De andere helft die minder of niet erg sociaal bezig is zijn vaak lager opgeleide, alleenstaande vrouwen van 75 jaar en ouder. Daarnaast zijn mantelzorgers die voor hun partner zorgen vaak weinig (meer) actief. Tenslotte beperken chronische ziekten beperkingen en psychotische problemen de sociale participatie. Gemeenten hebben vanuit Wet Preventieve Gezondheid de verantwoordelijkheid voor preventieve gezondheidszorg voor ouderen. Onder andere vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuningen (WMO) kunnen de gemeenten voorzieningen scheppen waardoor ouderen sociaal kunnen blijven participeren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld beter en duidelijk presenteren welke voorzieningen en activiteiten er bestaan en meer nog benaderukken welke mogelijkheden ouderen zelf nog wel hebben. Dat sociaal actief zijn gezond is, lijkt vanuit het sociologische model dat mensen sociale wezens zijn geen verrassing. Toch blijkt het voor veel ouderen moeilijk om sociale contacten aan te gaan, te onderhouden of er gebruik van te maken. Volgens het Nationaal Ouderenfonds hebben we in Nederland 200.000 mensen die extreem eenzaam zijn, die slechts eens in de vier weken bezoek krijgen. Van de 2,6 miljoen 65-plussers voelt 1 miljoen zich wel eens eenzaam. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel om onze ouderen zo gezond mogelijk te houden.

Auteur:

Nico van Scheijndel

bron:

Proud to be Senior

 

Datum: 03-04-2012