Steeds meer interactie tussen patiënt en dokter over bewegen

In een onderzoek van Institute of Lifestylemedicine geven artsen aan dat;

  • met 66% van hun patiënten praten over beweging.
  • bij 74% van hun patiënten beweging aanraden. 
  • bij 26% van hun patiënten beweging voorschrijven.
  • bij 38% van hun patiënten zien dat ze vooruitgang boeken door beweging.

 De helft van de artsen gebruikt beweging als indicatie voor de fitheid van hun patiënten. Twee derde (66%) van de artsen praat met hun patiënten over beweging. Aanzienlijk minder artsen praten met patiënten over andere leefstijlfactoren, zoals voeding (41%), gewicht (39%), stress (30%) en roken (26%). Degenen die beweging voorschrijven, zien meer verbetering bij hun patiënten dan degenen die beweging alleen aanraden. Bron: instituteoflifestylemedicine.org/

Datum: 26-03-2012