Ook vruchtensappen verhogen risico diabetes

Niet alleen suikerhoudende frisdranken, maar ook vruchtensappen verhogen het risico op suikerziekte, ofwel diabetes. Dat was de uitkomst van een studie onder 43.960 Afro-Amerikaanse vrouwen. Zij werden gedurende gemiddeld 7,6 jaar gevolgd. Bij aanvang van de onderzoeksperiode had geen van hen suikerziekte. Met behulp van een vragenlijst werd inzicht verkregen in het voedingspatroon en het lichaamsgewicht van de vrouwen. Tijdens de volgperiode ontwikkelden 2.713 vrouwen suikerziekte. Hierbij bleken de vrouwen die minstens twee glazen frisdrank per dag dronken een 24 % grotere kans op suikerziekte te hebben. Vooral de vrouwen met een hogere BMI waren gevoelig voor de negatieve invloed ervan. Consumptie van minstens twee glazen vruchtensap per dag betekende zelfs 31 % verhoogd risico. Hierbij werd echter geen verband met de BMI gevonden. De onderzoekers concluderen dat, om het risico van suikerziekte te verlagen, de nadruk niet alleen op beperking van suikerhoudende frisdranken moet liggen, maar ook op dat van vruchtensappen. Bron: Archives of Internal Medicine 2008; 168(14):1487-92

Datum: 22-03-2012