Kort en intensief trainen het beste voor diabetespreventie

Volgens recent onderzoek is enkele minuten per week intensief trainen net zo goed als een half uur beweging per dag op gematigd niveau om het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 te verkleinen. Het kan zelfs zo zijn dat kort en intensief trainen effectiever is. Volgens dokter James Timmons van de Heriot-Watt universiteit in Edinburgh is het mogelijk om significante gezondheidsvoordelen te behalen met slechts 7,5 minuten training per week. Timmons ontdekte dat jonge mannen met zittend werk die 15 minuten verspreid over twee weken zo hard mogelijk fietsten op een hometrainer hun capaciteit om glucose te metaboliseren, verbeterden. Traditionele aerobic training kan de insulinegevoeligheid bevorderen. Het programma dat de proefpersonen volgden, had dit effect ook maar had tevens een directe invloed op de bloedsuikerspiegel van de mannen. De onderzoekers concludeerden dat mensen twee keer per week, vier tot zes keer, 30 seconden intensief moeten bewegen, zoals hard fietsen of de trap op rennen. Deze aanbeveling geldt voor gezonde mensen tussen de 20 en 40 jaar oud die geen goede conditie hebben. Diabetespatiënten of mensen met hart- en vaatziekten zouden dit alleen onder begeleiding van een arts moeten doen. Bron: BMC Endocrine Disorders 2009

Datum: 21-03-2012