Beweegprogramma's gericht op rugklachten

In het kader van het Decennium van het Bewegingsapparaat 2000-2010 (http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o7529n38106.html) is per provincie een overzicht gemaakt van de Nederlandse beweegprogramma’s gericht op patiënten met rugklachten. Er werden in 2004-2005 79 beweegprogramma’s aangeboden. Op de website http://www.sportiefbewegen.nl is een overzicht te vinden van het aanbod van beweegprogramma’s voor onder andere patiënten met rugklachten. Interventies die de fysieke belastbaarheid van werknemers verhogen, zijn gericht op het versterken van de spierkracht en het spieruithoudingsvermogen van rug- en buikspieren. Voorbeelden van dergelijke interventies zijn bedrijfsfitness of beweegprogramma's die worden aangeboden op het werk. Interventies met een combinatie van fysieke en psychosociale- of gedragsfactoren zijn veelal gericht op het voorkómen van chroniciteit van klachten of het bevorderen van terugkeer naar het werk bij verzuim (Gezondheidsraad, 2003d; Westendorp et al., 2005). Een voorbeeld hiervan is Arbo-voorlichting over vermijdbare risico’s op het werk door middel van rugscholing. Die bestaat uit educatie en oefeningen om mensen te leren veilig om te gaan met hun rug. Het aanleren van een goede tiltechniek vormt vaak een onderdeel van rugscholing. Andere voorbeelden zijn: ‘Graded activity’, een vorm van fysiotherapie in combinatie met begeleiding om in kleine stappen te komen tot een toename of uitbreiding van het functioneren, en ‘Participatieve ergonomie’, werknemers en werkgevers denken mee en nemen deel aan het proces van werkplekaanpassingen onder begeleiding van een ergonoom. Bronnen:

  • Westendorp T, Hazes JM, Miedema HS, Wallen EM van der. Beweegaanbod in Nederland! Voor mensen met een chronische aandoening aan het bewegingsapparaat. Decennium van het Bewegingsapparaat. Den Haag: VWS/RVVZ, 2005
  • Hamberg-van Reenen HH (RIVM), Picavet HSJ (RIVM). Preventie gericht op lage rugklachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Preventie\ Van ziekten en aandoeningen\ Bewegingsapparaat, 15 april 2008.
  • http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o7515n38106.html
Datum: 21-03-2012