Fitheid sleutelfactor bij lang leven mannelijke diabetici

Zevenjarig onderzoek toont aan dat in vorm blijven belangrijker is dan gewicht Als je een man bent met diabetes type 2 kan je levensduur afhangen van hoe fit je bent in plaats van hoeveel je weegt. Onderzoek dat onlangs in San Francisco door de Endocrine Society gepresenteerd werd, toont aan dat fysieke fitheid belangrijker blijkt te zijn dan gewicht bij het inschatten van de levensduur van een mannelijke diabetespatiënt. "Sterftecijfers waren het hoogste bij degenen die een lage fitheid hadden in alle gewichtscategorieën," zegt onderzoeker Dr. Roshney Jacob-Issac, een endocrinologiearts in het George Washington University Hospital. De onderzoekers hadden 2.690 mannelijke veteranen met diabetes onderzocht. De meesten hadden overgewicht of waren zwaarlijvig, gebaseerd op hun body mass index (BMI). De proefpersonen werden onderverdeeld in een laag, gemiddeld of hoog fitheidniveau. Dit hing af van hun prestaties tijdens een tolerantietest op een loopband. De onderzoekers concludeerden dat, hoe hoger het fitheidniveau, hoe lager het risico was om te komen overlijden tijdens de onderzoeksperiode. Bijvoorbeeld: degenen met het hoogste fitheidniveau – en zowel normaal gewicht als overgewicht – hadden 40 procent minder kans om te sterven. De bevindingen waren nog extremer voor degenen die zwaarlijvig waren maar in een redelijke goede conditie; zij hadden 52 procent minder kans om te sterven vergeleken met leeftijdsgenoten die niet fit waren. "Diabetici zouden hun fitheidniveau of trainingscapaciteit moeten ophogen naar op zijn minst een gemiddeld niveau door fysiek actief te zijn. Gewichtsverlies is prima, maar actief zijn is net zo belangrijk," adviseert Dokter Jacob-Issac. Volgens haar moeten mensen minstens 30 minuten per dag – minimaal vijf dagen per week – een matig intensieve activiteit uitvoeren om de gezondheidsvoordelen te bereiken die in dit onderzoek zijn aangetoond. Bron: Endocrine Society, news release, June 15, 2008

Datum: 07-03-2012