'Kabinet moet gezondheid centraal stellen'

GGD Nederland, de artsenkoepel KNMG, de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen het kabinet op om het bevorderen van de volksgezondheid tot topprioriteit te verheffen. Hiertoe zou het kabinet ondermeer een Preventiefonds en een landelijke taskforce in het leven moeten roepen. De vier koepels benadrukken dat het bevorderen van de volksgezondheid meer is dan een zaak van het ministerie van VWS. “Het bevorderen van gezondheid vraagt om veel meer maatregelen dan waartoe het Ministerie van Volksgezondheid in staat is”, aldus de vier koepels in een open brief. “Denk aan vermindering van sociale ongelijkheid, goed onderwijs voor iedereen, een gezonde woon- en werkomgeving, betaalbare gezonde voeding, minder vet en zout in voeding, minder alcohol, voldoende en goed toegankelijke sportmogelijkheden, een gezond milieu, veilig verkeer en maatregelen om actief en passief roken te ontmoedigen.” Een dergelijke brede benadering van de volksgezondheid vraagt volgens de koepels om een nationale agenda, waarbij ook maatschappelijke actoren, zoals de voedselindustrie, horeca, het bedrijfsleven en instanties die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening en opleidingen worden betrokken. Bovendien zou ieder minister eigen preventie- en gezondheidsdoelstellingen moeten formuleren. Ook zou het kabinet een Preventiefonds en landelijke taskforce op te richten.

Datum: 07-03-2012