Fysieke training effectief in voorkomen rugklachten

Fysieke training die zich richt op versterking van de spierkracht en het spieruithoudingsvermogen van rug- en buikspieren is preventief voor zowel het voorkómen van een eerste episode van rugklachten als voor het voorkomen van chroniciteit van rugklachten (Burton et al., 2005; Krismer & Tulder, 2007; Linton & Tulder, 2001; Proper et al., 2003; Tveito et al., 2004; Van Poppel et al., 2004). Het is echter nog niet duidelijk welk type training en welke intensiteit het meest effectief is (Burton et al., 2005). Verder lijkt het stimuleren van algemene lichamelijke activiteit zoals cardiovasculaire training, niet preventief tegen rugklachten (Hildebrandt et al., 2000; Vuori, 2001). Uit onderzoek op basis van tien systematische reviews is gebleken dat fysiotherapie effectief is voor patiënten met subacute (6-12 weken) en chronische (langer dan 12 weken) lage rugklachten. Het is nog onduidelijk welke vorm van fysiotherapie het meest effectief is (Gezondheidsraad, 2003d). Voor patiënten met acute lage rugklachten (korter dan 6 weken) is fysiotherapie niet effectiever gebleken dan geen behandeling door de huisarts of manuele therapie. Voortzetting van de dagelijkse activiteiten zou in dit geval beter zijn voor het herstel dan bedrust. Bronnen:

  • Effectiveness of a Back Pain Prevention Program: A Cluster Randomized Controlled Trial in an Occupational Setting. Helma MSc IJzelenberg; Willem-Jan PhD Meerding; Alex PhD Burdorf, Spine.  2007;32(7):711-719.  ©2007 Lippincott Williams & Wilkins
  • Krismer M, van Tulder M; The Low Back Pain Group of the Bone and Joint Health Strategies for Europe Project. Strategies for prevention and management of musculoskeletal conditions. Low back pain (non-specific). Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007;21:77-91.
  • van Tulder MW, Ostelo R, Vlaeyen JW, Linton SJ, Morley SJ, Assendelft WJ. Behavioral treatment for chronic low back pain: a systematic review within the framework of the Cochrane Back Review Group. Spine. 2001;26:270–281
  • The Effectiveness of Worksite Physical Activity Programs on Physical Activity, Physical Fitness, and Health. Proper, Karin I. MSc; Koning, Marjan MSc; van der Beek, Allard J. PhD; Hildebrandt, Vincent H. MD, PhD; Bosscher, Ruud J. PhD; van Mechelen, Willem MD, PhD. Clinical Journal of Sport Medicine: March 2003 - Volume 13 - Issue 2 - pp 106-117
  • Low back pain interventions at the workplace: a systematic literature review. Torill H. Tveito, Mari Hysing and Hege R. Eriksen. Department of Biological and Medical Psychology, University of Bergen, Norway. Occupational Medicine 2004;54:3-13
  • Hildebrandt J et al (1997) Prediction of success from a multidisciplinary treatment program for chronic low back pain. Spine 22(9):990–1001
  • http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o7515n38106.html
Datum: 05-03-2012