Geen uitbreiding Zorgverzekeringswet met preventie

Minister Schippers van VWS is geen voorstander van uitbreiding van het basispakket in de Zorgverzekeringswet met een aanbod dat meer in de preventieve sfeer ligt.  Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport 'Preventie van welvaartsziekten: effectief en efficiënt georganiseerd' van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Evenmin voelt zij voor het instellen van een preventiefonds uit premiemiddelen. Initiatieven kunnen volgens de minister het best lokaal worden opgepakt, door bijvoorbeeld samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Landelijke programma’s, zoals bijvoorbeeld sport en bewegen in de buurt, kunnen hierbij behulpzaam zijn. Het voorstel van de Raad om een beloning voor preventie toe te voegen in de risicoverevening wordt door de minister ook terzijde geschoven. Het doel van de risicoverevening is het creëren van een gelijk speelveld voor verzekeraars ter ondersteuning van de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie. De introductie van nevendoelen zoals het belonen van preventie staat hiermee op gespannen voet. Lees verder... Bron: ministerie van VWS

Datum: 05-03-2012