Rugklachten voorkomen; wat zegt de wetenschap?

 

Hooguit 37 % van de rugklachten zou wereldwijd theoretisch voorkómen kunnen worden door interventies die gericht zijn op het terugdringen van de werkbelasting op het werk (Punnett et al., 2005). Ruggordels zijn ten aanzien van preventie van een eerste episode van rugklachten niet effectief gebleken (Jellema et al., 2001). Rugscholing die alleen bestaat uit informatievoorziening en instructie om mensen te leren veilig om te gaan met hun rug, is niet effectief gebleken in het voorkómen van rugklachten (Burton et al., 2004). Rugscholing is wél effectief gebleken wanneer het gaat om het voorkómen van chroniciteit van rugklachten (Heymans et al., 2005). Tillen vanuit de benen voorkomt geen rugklachten (Burton et al., 2004; Martimo et al., 2007). Wel lijkt het bij tillen belangrijk te zijn dat de last zo dicht mogelijk bij het lichaam gehouden wordt (Burton et al., 2004; Martimo et al., 2007; Van der Beek, 2007). Het is nog niet duidelijk of manipulatie ('kraken') bij kan dragen aan de preventie van rugklachten. Tevens is het nog onbekend of een aangepaste stoel of matras (in)effectief zal zijn in de preventie van rugklachten. Het gebruik van een gemiddeld zacht of zacht matras zou mogelijk chroniciteit van rugklachten kunnen voorkómen bij aanwezigheid van lichte rugklachten. Aangepaste schoenzolen zijn niet effectief in het voorkómen van rugklachten (Burton et al., 2004). Bronnen:

  • Punnett L, Fine LJ, Keyserling WM, Herrin GD, Chaffin DB. Back disorders and non-neutral trunk postures of automobile assembly workers. Scand J Work Environ Health 1991;17:337-46.
  • Petra Jellema, Daniëlle A W M van der Windt, Henriëtte E van der Horst, Jos W R Twisk, Wim A B Stalman, and Lex M Bouter . Should treatment of (sub)acute low back pain be aimed at psychosocial prognostic factors? Cluster randomised clinical trial in general practice BMJ 2005; 331: 84
  • Effectiveness of a Back Pain Prevention Program: A Cluster Randomized Controlled Trial in an Occupational Setting
  • Helma MSc IJzelenberg; Willem-Jan PhD Meerding; Alex PhD Burdorf, Spine.  2007;32(7):711-719.  ©2007 Lippincott Williams & Wilkins
  • Heymans MW, Van Tulder MW, Esmail R, et al. Back schools for nonspecific low back pain: A systematic review within the framework of the Cochrane Collaboration Back Review Group. Spine. 2005;30(19):2153-2163.
  • http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1378n18372.html
Datum: 01-03-2012