Belasting op frisdrank is preventie van diabetes en zorgkosten

Suiker, rum en tabak zijn drie goederen die niet noodzakelijk zijn voor de levensbehoeften van de mens. Daarom zijn deze uitermate geschikt als grondslag om belasting te heffen. Woorden van deze strekking schreef de ontdekker van de marktwerking: Adam Smith. Hij deed dat in zijn wereldberoemde boek ‘The Wealth of Nations’. Vele regeringen volgden dit advies voor tweederde op: er kwamen belastingsaccijnzen op alcohol en tabakswaren. Maar niet op suiker. Een onderzoeksteam van de universiteiten van California (San Francisco) en Columbia (New York)  wil dat veranderen. De onderzoekers pleiten voor een extra belasting op frisdrank vanwege de grote hoeveelheid suiker daarin. Zij pleiten voor 15 dollarcent accijns per blikje. Want frisdrank is even schadelijk als tabak. Met behulp van vele berekeningen tonen zij aan dat deze accijns jaarlijks in de USA voorkomt:  2,4 miljoen nieuwe diabetespatiënten, 95.000 hartinfarcten, 26.000 premature sterfgevallen  en 17 miljard dollar zorgkosten.  De frisdrankindustrie heeft furieus gereageerd op het voorstel. Haar reactie is vergelijkbaar met die van de tabaksindustrie in de jaren vijftig en zestig. De belangrijkste argumenten tegen het voorstel waren: 1. Ze benadelen Amerikanen met een laag inkomen: want die drinken vooral frisdrank. 2. ze beperken de keuzevrijheid van de consument 3. de overheid treedt dan op big brother en 4. het gevolg is banenverlies in de frisdrank-industrie. Je vindt het artikel in het januarinummer van het prestigieuze maandblad Health Affairs. Dit zijn de opzoekdata: Wang YC, c.a., A penny-per-ounce tax on sugar sweetened beverages would cut health and cost burdens of diabetes, Health Affairs, 

Datum: 28-02-2012