Nederlandse Raad Volksgezondheid wil vettaks en hoge BTW op ongezonde voeding

De Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) pleit in het rapport ‘Preventie van welvaartsziekten’ voor een verhoging van accijnzen op tabak en alcohol, van de BTW op voeding en voor de invoering van een vettaks.  Een kwart van de welvaartsziekten komt door leefstijl. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat 40 procent van de kankergevallen wordt veroorzaakt door leefstijl. Veel van deze ziekten is te voorkomen. Een van de instrumenten is de fiscaliteit.  De accijns op tabak is, vanuit gezondheidsoptiek, nooit te hoog, aldus het rapport. Een sterke verhoging van de accijns op tabak kan grote financiële consequenties hebben voor (verslaafde) rokers. Het is daarom redelijk om dit te koppelen aan ondersteuning van stoppen met roken, en andere maatregelen die de keuze voor niet-roken vergemakkelijken.  Ook de accijns op alcohol zou hoger kunnen zijn.  Daarnaast wordt voorgesteld om een vettax in te voeren. De uitvoerbaarheid daarvan is nog niet duidelijk en zou nader moeten worden onderzocht. Bij een vettax zouden overigens andere oorzaken van ongezondheid (zoals teveel suiker en teveel voedsel in het algemeen) buiten schot blijven. Daarom kan ook worden overwogen om het BTW-tarief op voedsel van 6 tot 19% te verhogen. De heffing op voedsel is te laag, gezien de overvloedige consumptie en de toename van onder meer diabetes en artrose. Het lijkt logisch om voedsel zwaarder te belasten en arbeid minder. Dat scheelt ziekte en levert banen op.  Het volledige rapport kan gedownload worden op: www.rvz.net/

Datum: 27-02-2012