Voeding en beweging maken het verschil

Het verband tussen gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en de preventie van ziektebeelden zoals cardiovasculaire aandoeningen en diabetes is bekend. Hart- en vaatlijden is in de overgrote meerderheid van de gevallen het resultaat van vele jaren ongezondleven. Uit de gezondheidsenquête 2008 bleek dat Vlaanderen voor gezonde voeding op de goede weg is. Voor beweging en overgewicht is er nog werk aan de winkel. Volgens de jongste gezondheidsenquête (2008) steeg de gemiddelde BMI t.o.v. 2004. Ook het percentage overgewicht (van 43% in 2004 naar 47% in 2008) en van obesitas (van 12% in 2004 naar 14% in 2008) steeg. In 2008 deed 45% van de Vlaamse bevolking minstens 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging, t.o.v. 41% in 2004. De uitvoering van het Vlaamse Actieplan voeding en beweging 2009-2015 moet er mee voor zorgen dat we de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voor voeding en beweging halen. Het plan bevat 6 strategieën voor verschillende doelgroepen en settings. Er zijn strategieën voor gezond bewegen en evenwichtig eten in de lokale gemeenschap, bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, op school en bij de actieve bevolking.

Datum: 27-02-2012