Werknemer moet meer sporten en bewegen

22 februari 2012 - World Tennis Tournament in Rotterdam. Daar introduceerde minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Daarin is ook een rol voor de werkgevers weggelegd. Die moeten bewegen op het werk stimuleren. Minister Schippers heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, NOC-NSF, MKB-Nederland en VNO-NCW afspraken gemaakt om sport en beweging te stimuleren. In elke buurt, of daar nu woningen of bedrijven staan, moet iedereen die iets met sport en beweging te maken heeft beter met elkaar samenwerken en het aanbod van sportieve activiteiten beter op elkaar afstemmen. Gemeenten, sportclubs en bedrijfsleven bieden daarom samen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ aan. Sport op de werkvloer Sportieve activiteiten moeten bij mensen in de buurt worden aangeboden, dus op of bij scholen, op sport- of speelveldjes in woonwijken en op of bij het werk. Het moet makkelijk worden om te sporten, zodat mensen het vaker gaan doen. Er komt een overzicht op internet van alle sportieve activiteiten. Op de website sportindebuurt.nl kan uw werkgever meer informatie vinden over de manier waarop hij bewegen op de werkvloer kan stimuleren.

Datum: 23-02-2012