Sport levert bescheiden bijdrage aan dagelijkse hoeveelheid bewegen

Sportdeelname komt op de derde plaats in de bijdrage aan het dagelijks bewegen (13% van totale beweging). Huishoudelijk werk levert de belangrijkste bijdrage (20% van het totaal), gevolgd door bewegen op het werk. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek naar actieve leefstijl dat het Mulier Instituut uitvoerde in opdracht van het NISB. Ook blijkt dat buitenspelen voor kinderen veruit de belangrijkste beweegactiviteit is (41% van de totale beweging buiten de school). De leeftijdsgroep 44 tot 64 jaar is het actiefst. Hoog opgeleiden doen vaker aan sport maar dat voorkomt niet dat zij minder bewegen dan middelbaar en laagopgeleiden. Het rapport richt zich binnen de actieve leefstijl met name op beweeggedrag en laat zien dat er forse individuele verschillen zijn. Het onderwerp actieve leefstijl is samen met andere onderwerpen opgenomen in het onderzoek SportersMonitor 2010 (najaar). Dit is een onderzoek onder 4.000 personen die deelnemen aan een internetpanel van GfK Panelservices. In de SportersMonitor 2011 zijn de vragen over de actieve leefstijl wederom opgenomen naast het nieuwe onderwerp Beweegdeterminanten. Klik hier om Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid te downloaden (pdf).

Datum: 22-02-2012