Ongezonde leefstijl reden ontslag?

Een ongezonde leefstijl moet reden kunnen zijn voor ontslag. Werkgevers vinden dat zij werknemers mogen aanspreken op een ongezonde manier van leven. Veertig procent van de MKB-werkgevers vindt dat zij een werknemer om die reden zouden moeten kunnen ontslaan. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van Zilveren Kruis Achmea. Meer dan de helft van de werkgevers zegt dat hun werknemers steeds ongezonder gaan leven. Daarnaast maken veel bedrijven zich zorgen over het langer doorwerken van hun werknemers. Ze vrezen voor een lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim bij oudere werknemers. Werkgevers willen zelf bijdragen aan de gezondheid van werknemers door een actief gezondheidsbeleid. Ze denken aan het aanbieden van anti-rookprogramma's en kortingen op sportabonnementen. Vandaag spraken werkgevers op het congres Gezond Ondernemen over de uitkomsten van het onderzoek. Eigen verantwoordelijkheid De vakcentrales vinden dat de keuze voor een gezonde leefstijl de eigen verantwoordelijkheid is van werknemers. Werkgevers kunnen stimuleren en ondersteunen om werknemers te prikkelen, maar het is aan de werknemers zelf om de keuze te maken om in hun eigen gezondheid te investeren. 

Datum: 13-02-2012