Het effect van uithoudingsvermogentraining op het verbruik van vet

Onderzoek toont aan dat reguliere uithoudingsvermogentraining resulteert in een efficiënter verbruik van lichaamsvetten bij de zelfde trainingsintensiteit (Henriksson, 1977). Deze toenemende capaciteit van het aerobe systeem om energie te produceren uit koolhydraten en vetten, is te danken aan een toename van de mitochondriale activiteiten in de getrainde spieren. Bij toenemende ATP productie tijdens het aerobe proces, is er minder behoefte aan de betrokkenheid van het anaerobe system en dus minder melkzuurproductie. Melkzuur kan een remmende werking hebben op de vrijgave van vetzuren uit vetdepots (omdat deze de actie van epinephrine, een vet mobiliserend hormoon, blokkeren). Daarom is het resultaat dat er meer vetzuren worden geleverd aan de spieren voor energieverbruik. Onderzoek toont ook aan dat de hormoongevoelige lipase enzymen van de vetcellen gevoeliger worden voor epinephrine en norepinephrine na aerobe training (Lamb, 1984). Een kleine toename van de productie van deze twee hormonen heeft al een positief effect op het vrijkomen  van vetzuren voor verbruik.

Bronnen: Henriksson, J. (1977). Training induced adaptation of skeletal muscle and metabolism during submaximal exercise. Journal of Physiology, 270, 661-675. Lamb, D. R. (1984). Physiology of exercise (2nd ed). New York: Macmillan.  

Datum: 10-02-2012