Sport en bewegen in de buurt

Op maandag 13 februari ondertekenen de minister van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het NOC*NSF en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de afspraken om sporten en bewegen in de buurt te stimuleren. In november 2011 heeft minister Schippers van VWS dit in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De aftrap wordt gedaan door Richard Krajicek van de Richard Krajicek Foundation. Op 13 februari zullen de ondertekenaars toelichten wat zij zullen doen voor dit programma. Onderdeel is in ieder geval de financiering en aanstelling van zogenoemde buurtsportcoaches. Hun taak bestaat uit het verbinden van diverse partijen. Bijvoorbeeld tussen sport en school, maar ook gezondheidszorg, welzijn, kinderopvang en bedrijfsleven. 

Datum: 06-02-2012