Nieuwe richtlijn overgewicht jeugd: ook meer buitenspelen en bewegen!

Vanmiddag (26 januari) is de nieuwe richtlijn voor preventie en behandeling van kinderen met overgewicht gepresenteerd op het Nationaal Congres Kinderobesitas. De richtlijn biedt een integrale aanpak van overgewicht en obesitas, waarbij rijksoverheid, school, gezin, jeugdgezondheidszorg, huisarts, kinderarts, psychologen, én ook sportclubs en het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ondersteunt de uitgangspunten van deze richtlijn, die in opdracht van VWS is opgesteld door TNO, VU medisch centrum en CBO. Buiten spelen en bewegen zijn belangrijke factoren voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren! Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt toe. Het aantal jongens met overgewicht is gestegen van 9% in 1997 tot 13% in 2009. Bij meisjes is eveneens een toename in overgewicht te zien, van 12% in 1997 tot 15% in 2009. Overgewicht ontstaat bovendien op steeds jongere leeftijd en komt vaker voor bij kinderen van Turkse (jongens 33% en meisjes 32%) en Marokkaanse afkomst (25% en 29%).  Overgewicht en zeker obesitas kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden, zoals psychosociale problemen (pesten, depressie), gewrichtsproblemen, hypertensie, diabetes type 2, leververvetting en hart- en vaatziekten. Aangezien overgewicht op jonge leeftijd een relatie heeft met overgewicht en obesitas later kan met preventie, vroeg signaleren en interventie bij kinderen belangrijke gezondheidswinst voor later worden behaald. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen van 0-19 jaar op vaste momenten en is zo dé plek om overgewicht bij kinderen te signaleren en vervolgens te interveniëren. Daarin werkt men samen met de huisarts, kinderarts, leerkracht, diëtist, psycholoog, pedagoog en fysiotherapeut. Deze nieuwe richtlijn geeft aanknopingspunten voor preventie van overgewicht vanaf de geboorte. (Bron: VUmc)  Visie NISB op richtlijn  Op dit moment voldoet één op de twee kinderen (4-17 jaar) aan de combinorm: dagelijks een uur sporten of bewegen, waarvan een deel intensief. Eén op de acht kinderen is inactief en beweegt niet of nauwelijks. NISB heeft afgelopen jaar regiobijeenkomsten georganiseerd met professionals waaruit naar voren kwam:  * Professionals hebben geen/ weinig instrumenten in handen om de invloed van de ouders te benutten  * Korte prikkels zijn weinig effectief (als ouders iets doen dan vaak korte prikkels: ouder wil wel, maar wat, weet niet hoe?)  NISB heeft in de afgelopen jaren tal van materialen ontwikkeld, ook samen met andere organisaties, om professionals, ouders en kinderen te ondersteunen met praktische tips. In de richtlijn wordt nadrukkelijk naar gebruik van dit soort beweegtips verwezen. Kinderen met overgewicht en obesitas zijn vaak al in hun eerste twee levensjaren te zwaar. Artsen moeten hier vanaf het begin alert op zijn om erger te voorkomen. NISB onderschrijft dat: liever voorkomen dan genezen. Maar waar behandeling nodig is, is het goed dat de richtlijn nu handvatten geeft voor alle betrokken partijen.  Belangrijk is wel dat de medewerkers in de jeugdgezondheidszorg tijd hebben en nemen om ouders en kinderen te wijzen op het belang van een gezonde leefstijl, naast alle andere verplichte onderdelen van het consultatiebureaubezoek of consult van de schoolverpleegkundige. Een richtlijn is één, een goed plan voor implementatie is minstens zo belangrijk. NISB gaat graag het gesprek met brancheorganisaties aan over die implementatie, met als uiteindelijk doel: van veel computeren en tv-kijken naar lekker veel buiten spelen en bewegen! Op dit moment werkt NISB in het Masterplan Effectief Actief hard aan validering van effectieve aanpakken, ook gericht op kinderen en jongeren. Met behulp van deze database (zomer 2012 gereed) kan de jeugdgezondheidszorg beter doorverwijzen naar methodes die werken en op grote schaal beschikbaar zijn in het land.  Meer informatie:  Beweegtips 0-1 jaar: http://www.nisb.nl/webshop/beweegtips-0-1-jaar_per-75.html  Beweegtips 1-2 jaar: http://www.nisb.nl/webshop/beweegtips-1-2-jaar_per-75.html  Beweegtips 2-4 jaar: http://www.nisb.nl/webshop/beweegtips-2-4-jaar_per-75.html  En het programma Voorbeeldgedrag Ouders (campagne ‘Geef het gezonde voorbeeld’)http://www.hetgezondevoorbeeld.nl/professionals/  Algemene informatie over bewegen voor consumenten en professionals op:www.30minutenbewegen.nl  Verjaardagskalender met tips voor gezonde traktaties en feestjes: http://www.nisb.nl/webshop/verjaardagskalender-hoera-jij-bent-jarig_.html Bron: NISB 

Datum: 27-01-2012