13 februari kick off Sport en Bewegen in de Buurt door Richard

Voor mij is bijzonder dat we vanaf 2012 jaarlijks zo'n 70 miljoen euro uittrekken om mensen meer aan het sporten en bewegen te krijgen, dichtbij en veilig in hun eigen buurt. Dat is niet alleen leuk, maar ook de beste manier om gezond te blijven. Edith Schippers, Minister van VWS In november 2011 heeft minister Edith Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer verzonden waarin zij aangeeft per 2012 met het programma Sport en Bewegen in de Buurt te starten.  VWS gaat samen met gemeenten, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven het sporten en bewegen in de buurt stimuleren. Op maandag 13 februari zullen de volgende partijen de bestuurlijke afspraken over de uitvoering van het programma ondertekenen:  de minister van VWS, namens de Rijksoverheid, NOC*NSF als vertegenwoordiger van de sport- en beweegaanbieders, de VNG, namens de gemeenten,  VNO-NCW en MKB Nederland, namens het bedrijfsleven De aftrap wordt verricht door Richard Krajicek. Daarnaast zullen de ondertekenaars ieder toelichten welke inzet u van hen kunt verwachten bij dit programma.

Datum: 27-01-2012