De portal in beweging

Samen met diverse partijen werkt Bewegen Samen Regelen hard aan het uitbreiden van het aanbod op de portal. Hier kunt u zien wat u de komende tijd kunt verwachten.

Sla je Slag

De vier racketsportbonden – KNLTB (tennis), NTTB (tafeltennis), SBN (squash) en BNL (badminton) – hebben, in samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), het programma Sla je Slag ontwikkeld, ter bevordering van de oog-handcoördinatie. Doelgroep is de vakleerkracht die werkzaam is in de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs. Met Bewegen Samen Regelen wordt nu aan de uitgave gewerkt. Vanaf april 2012 zullen de activiteiten voor alle gebruikers van Bewegen Samen Regelen gratis op de portal te raadplegen zijn!

Naschools sportaanbod

NASPA, dat staat voor naschools sportaanbod, is door Calo Windesheim ontwikkeld in samenwerking met de SLO en Sportservice Zwolle. Kinderen die wel graag willen sporten, maar (nog) niet bij een vereniging, kunnen door dit aanbod laagdrempelig kennismaken met allerlei sportactiviteiten. De eerste onderdelen, ballskills (groep 3/4) en volleysmashspel (groep 7/8), zijn binnenkort op de portal te vinden.

BSO in Beweging

Ook voor de buitenschoolse opvang zijn we volop in beweging. Het afgelopen jaar hebben Stichting Kinderopvang West-Twente, ROC van Twente en Calo Windesheim, zich ingezet om voor de buitenschoolse opvang een uitdagend beweegprogramma te ontwikkelen. Hiermee krijgt beweging structureel een plaats in het aanbod van de opvang. Binnenkort staat er een aantal activiteiten ter kennismaking op de portal. Lees meer over het totaalaanbod van Bewegen Samen Regelen.

 

Datum: 23-01-2012