Prettige buurt helpt met bewegen

Hoe meer sociale cohesie bewoners in hun woonbuurt ervaren, hoe gezonder zij zichzelf ook zien. Dat blijkt uit onderzoek door sociologe S. Mohnen van de UU. Zij toonde niet alleen het verband aan tussen zogenoemd sociaal kapitaal in buurten en de subjectieve gezondheid van de bewoner, maar gaf hiervoor ook een verklaring.

Mensen in gezellige buurten doen meer aan beweging. Ze fietsen, lopen, klussen of tuinieren meer en dit verklaart het verband grotendeels. De sociologe gebruikte data van het ministerie van VROM en gezondheidsgegevens van tienduizend Nederlanders. Verder stelde ze vast dat mensen die weinig contact hebben met vrienden en familie minder vaak een goede gezondheid hebben dan degenen die over een uitgebreid sociaal netwerk beschikken. 

Datum: 02-01-2012