Overzicht van initiatieven en impulsen op het gebied van gezonde voeding en bewegen

Het gezondheidsinstituut NIGZ en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) hebben het initiatief genomen om een overzicht te maken van de veelheid aan initiatieven, impulsen en campagnes op het gebied van gezonde voeding en bewegen. Daarnaast geeft dit overzicht ook een mooi beeld van de samenhang tussen deze initiatieven, impulsen en campagnes. 

  Overzicht impulsen.pdf

Datum: 06-12-2011