Hoeveel zijn wij Homo Sapiens minder gaan bewegen?

Hoeveel zijn wij Homo Sapiens minder gaan bewegen?

Over het algemeen hebben Homo sapiens aanzienlijk minder fysieke activiteit in het moderne tijdperk in vergelijking met vroegere perioden. Wij zijn geëvolueerd vanuit primaten, die al 60 miljoen jaar op deze aarde leven en 80% van de dag actief waren. Wij Homo Sapiens zijn er al bijna 200.000 jaar en als we naar onze evolutie kijken, zien we een aantal belangrijke veranderingen in ons beweegpatroon:

Jager-verzamelaars periode:

In de prehistorie waren mensen constant in beweging, jagen, verzamelen, en rondtrekken in zoektocht naar voedsel. Deze levenswijze vereiste zeer veel fysieke activiteit.

Landbouwrevolutie:

Circa 10.000 jaar geleden startte de ontwikkeling van landbouw waardoor wij ons gingen vestigen op één plek. Hoewel landbouw nog steeds fysiek veeleisend was, veranderde het patroon van fysieke activiteit van zeer gevarieerd en nomadisch naar meer repetitieve en gestructureerde vormen.

Industriële revolutie:

In de 18e en 19e eeuw vonden wij machines ut, waardoor er een flinke verschuiving kwam naar fabrieksarbeid en was de verminderden de fysieke inspanning aanzienlijk. Mensen gingen van werken op het land naar werken in fabrieken waar minder beweging nodig was.

Technologische en digitale revolutie:

In de 20e en 21e eeuw gaat het dan radicaal mis, want met de komst van computers, televisies, en andere technologieën zijn velen van ons extreem meer gaan zitten en is de hoeveelheid dagelijkse fysieke activiteit significant verder afgenomen.

De moderne levensstijl:

Vandaag de dag lijkt er een ware anti bewegingsgolf over de wereld te waaien. Met het gemak van transport, en toename van zittend werk, de entertainment met TV, streaming, mobiel en gaming heeft geleid tot wat ‘sedentair gedrag’ en een ‘inactiviteit epidemie’ wordt genoemd. De gevolgen zijn helaas desastreus maar per individu te minimaliseren door elk dagdeel een beweegmoment van minimaal 20, maar nog beter 30 tot 40 minuten te integreren, de spieren 2 keer per week te versterken en veel, heel veel tussendoor te bewegen.

Hoe we over 100 en 200 jaar terug kijken op deze periode is afhankelijk van hoe bewust we er nu voor gaan zorgen dat we weer actieve Homo Sapiens worden.

Datum: 05-05-2024