Het gesprek over gezond ouder worden wordt steeds belangrijker!

Het gesprek over gezond ouder worden wordt steeds belangrijker!

‘Wat vind ik belangrijk voor later?’ 1 op de 2 mensen tussen de 60 en 75 jaar praat over de toekomst, blijkt uit nieuw onderzoek. Om het gesprek over later te stimuleren lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de landelijke campagne ‘Praat vandaag over morgen’. Want door op tijd dat gesprek aan te gaan, kun je straks de dingen doen die je belangrijk vindt. De campagne roept dan ook op: praat over hoe je fit wilt blijven, hoe je wilt wonen en wat je voor elkaar kunt doen als er zorg nodig is.

Praat vandaag over morgen!

Met ‘Praat vandaag over morgen’ geeft het ministerie van VWS vervolg aan de campagne die branchevereniging ActiZ eerder startte. Naast de landelijke campagne organiseren de Seniorencoalitie, het Senioren Netwerk Nederland, Ouder Worden 2040 en ActiZ activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen een gesprek over hun toekomst te laten voeren. Conny Helder (minister van VWS): “Als 65-jarige behoor ik zelf tot de doelgroep. Ik ben dan ook bewust bezig met hoe ik mijn zelfstandigheid zo lang mogelijk kan behouden. Door actief te blijven, zowel fysiek als mentaal. Door na te denken over hoe ik later wil wonen. En door het gesprek te voeren met mijn gezin en vrienden over wat wij in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

Bewegen en jong van geest blijven onderwerp van gesprek.

Het is goed dat een op de twee 60- tot 75- jarigen al praat over de toekomst. Met deze campagne, de activiteiten en bijeenkomsten willen we laten zien hoe mooi een gesprek over later kan zijn, zodat nog meer mensen dit gesprek gaan voeren.” Praten over de toekomst? Nuttig, zeggen 60-plussers. Net zoals je vroeger sprak over je schoolkeuze, de voorbereiding op je eerste baan of een nieuwe woning, zou het net zo normaal moeten zijn om het gesprek te voeren over de toekomst. Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS onder ruim 1.000 mensen tussen de 60 en 75 jaar, blijkt dat meer dan de helft (56%) weleens over de toekomst praat. Bijvoorbeeld met vrienden of kinderen. Van deze groep ervaart 84% dit gesprek als nuttig. De woning blijkt het meest besproken onderwerp. Maar liefst 76% heeft het hierover. Bijna net zo vaak zijn bewegen en jong van geest blijven onderwerp van gesprek. Van de mensen die nog niet over hun toekomst praten, geeft een kwart aan dit binnen vijf jaar wel te willen doen. Landelijke campagne: wat vind jij belangrijk voor later?

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ is de komende maanden te zien op televisie, in dagbladen, magazines, op wachtkamerschermen en via sociale media. Op de website www.praatvandaagovermorgen.nl vind je tips, gesprekskaarten, video’s en ervaringsverhalen. In de campagne staan waargebeurde verhalen en ervaringen centraal.

Omzien naar elkaar, prettig wonen en gezond & fit blijven

De thema’s van de campagne zijn omzien naar elkaar, prettig wonen en gezond & fit blijven. De campagne is onderdeel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Nationaal gesprek over ouder worden Verschillende partijen organiseren de komende twee jaar bijeenkomsten en activiteiten om de maatschappelijke dialoog over ouder worden te stimuleren: Seniorencoalitie De Seniorencoalitie (samenwerking van ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL) organiseert een reeks aan lokale en regionale gesprekken voor 60-plussers onder de titel ‘Krachtig ouder worden: praat vandaag over morgen’. Dit jaar zijn regionale bijeenkomsten gepland in de omgeving van Zwolle, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Rotterdam.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.deseniorencoalitie.nl.

Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen

Senioren Netwerk Nederland Provinciale KBO’s van het Senioren Netwerk Nederland gaan dit en volgend jaar zo’n 1.000 lokale bijeenkomsten op wijk- en dorpsniveau organiseren voor leden en niet-leden onder het motto: ‘Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen’. Doel is om samen met de lokale KBOafdelingen in Brabant, Limburg, Overijssel en Zeeland de samenredzaamheid van ouderen te vergroten en te komen tot woon/zorg-initiatieven die aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@seniorennetwerk-nederland.nl.

Ouder Worden 2040

Binnen het programma Ouder Worden 2040 wordt samen met burgers, publieke & private organisaties, en kennis- & overheidsorganisaties gewerkt aan de transformatie-agenda voor een ouder wordende samenleving. De komende jaren gaan de betrokken partijen aan de slag met het ontwikkelen en opschalen van concrete oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe woon- en mobiliteitsconcepten, technologische oplossingen en ondersteuning op het gebied van participatie en zingeving.

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.ouderworden2040.nl.

Voor meer informatie over de regionale initiatieven en activiteiten, zie www.praatvandaagovermorgen.nl/in-de-regio.

Over het onderzoek In februari 2024 voerde Kien Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek uit onder 1.043 Nederlanders tussen de 60 en 75 jaar. De flitspeiling ging over het huidige leven van 60- tot en met 75-jarigen en het gesprek over toekomstplannen en -wensen

Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op: Praat vandaag over morgen!

www.praatvandaagovermorgen.nl

https://www.campagnetoolkits.nl/praat-vandaag-over-morgen

Datum: 20-04-2024