Het gezond leven recept is bekend, hoe nu verder?

In 1983 begon mijn speurtocht naar optimale gezondheid. Ik rolde in de fitness en de werking van onze biologie fascineerde mij enorm. Als een spons zoog ik informatie op, volgde in Nederland en Amerika tientallen opleidingen en trainingen, van Life Style & Weight management tot NLP, van sportmasseur tot Deepak Chopra Oerklank meditatie en Antony Robbins, Unleash the power within. Allereerst op zoek naar, wat is gezond leven nu eigenlijk, welke elementen heeft het in zich en vanaf 2003 aan het documenteren en aan het werken vanuit een wetenschappelijke onderbouwing. Wat zegt de wetenschap over de voorwaarden om te genieten van een hogere kwaliteit van leven en een gezonder lijf te hebben? Wat zijn de leefstijl aspecten die er aan bijdragen dat we ziek worden en welke maken ons gezond? Mijn nieuwsgierigheid richtte (en nog steeds) zich met name op natuurlijke gezondheid. Geen middeltjes, niks toegevoegd, wat kunnen we bereiken als we puur naar leefstijl kijken, iets wat iedereen, zonder enige investering, op zou kunnen pakken.

Inmiddels schrijven we 2018, 35 jaar na dato. Mijn zoektocht is nooit afgelopen, echter, ik durf te zeggen dat het gezond leven recept voorhanden is. Wetenschappelijk is aangetoond hoe we het best om kunnen gaan met bewegen, welke voeding we onze gezondheid mee kunnen bevorderen, wat de andere invloeden zijn op ons welbevinden en onze leef kwaliteit en zelfs hoe we ons huidige, in de meeste gevallen, ongezonde gedrag, om kunnen vormen naar gezonder gedrag. Met als resultaat; hogere kwaliteit van leven, een gezonder lijf en meer eigen regie over het leven. De resultaten liegen er niet om. Zouden we dit gezond leven recept collectief omarmen en toepassen, dan zien we de zorgkosten binnen afzienbare tijd stabiliseren of zelfs dalen (in de plaats van de voorspelde stijging van 95 miljard per jaar naar 185 miljard per jaar voor 2040 (RIVM 2018)).

Een medicijn in handen

Het is natuurlijk een utopie om te denken dat deze aanpak collectief toegepast gaat worden, maar ook schrijnend en soms frustrerend. Stel je voor, je hebt een medicijn in handen wat in de toekomst miljoenen hartaanvallen kan voorkomen, bij miljoenen mensen diabetes, overgewicht en obesitas kan voorkomen, het risico op depressie, verschillende vormen van kanker, COPD, osteoporose, artrose, hoge bloeddruk, dementie en vele andere aandoeningen significant kan laten dalen, eenzaamheid kan verminderen en de kwaliteit van leven van miljoenen mensen kan verhogen. Stel je voor, je hebt dat medicijn in handen, maar slechts een handje vol mensen ‘nemen’ dat medicijn.

Dat is de uitdaging waar we de komende jaren voor staan. Tot nu toe is gewerkt aan onderzoek en onderbouwing, aanpak en verfijning van werkstructuur, om een zo optimaal mogelijk effect te bereiken. Een duurzaam effect zodat deelnemers er een leven lang profijt van hebben, en zelfs de volgende generaties. De uitdaging is nu, om deze aanpak toe te laten passen bij grote groepen van de bevolking. Bij de werkende mensen via bedrijven, bij patiënten via de zorg sector, bij leerlingen via het educatieve systeem en bij de sporter via beweeg- en sport begeleiders.

Stand van zaken

Alle kennis, vergaard in de afgelopen 35 jaar, alle inzichten en wetenschappelijke onderbouwing is samengevat in een effectief bewezen aanpak. Vanuit Nieuwe Gezondheid dragen wij dit uit. Wij werken aan bewustwording over de wetenschappelijk aangetoonde leefstijl aspecten die de gezondheid bevorderen en bieden een programma waarin alle elementen samen komen. Elke twee maanden reiken we bewustwordingsmaterialen aan, aan een netwerk van meer dan 500 ambassadeurs en Steunpunten.

Nu nemen we de volgende stap. Alle vergaarde kennis over voeding, beweging, gedragsverandering inzichten, de kennis vanuit de Blue Zones en het Positieve Gezondheid model, verwerken we in een programma. Wij hebben dit het Leefstijl Switch programma genoemd. In een groep of individueel met een coach doorloopt iedere deelnemer het totale programma en wordt hij/zij kenner van het gezond leven ‘recept’, maar ook van de meest effectieve aanpak om oud ongezond gedrag om te buigen naar gezond nieuw gedrag. Geen gemakkelijke uitdaging, maar wel een bewezen effectieve aanpak in de meeste gevallen.

Nieuwe Gezondheid bouwt verder aan een ambassadeurs en steunpunten netwerk en aan een adviseurs en coach netwerk, om het gezond leven ‘Recept’ vanuit lokaal bij de burger te brengen. Ambassadeurs en steunpunten kunnen sportcentra zijn, maar ook zorg instellingen, praktijk ondersteuners en leerkrachten. Eigenlijk iedereen die bij wil dragen aan de omslag van de huidige overgewicht, diabetes en inactiviteit epidemie naar een gezondere samenleving, een duurzaam gezondere samenleving. Samen bouwen aan een betere toekomst voor de opgroeiende jeugd.

Heb jij ideeën op welke manier we deze beweging kunnen versnellen, neem dan contact met ons op. Wil je steunpunt of ambassadeur worden of meer informatie over het Leefstijl Switch programma, mail naar info@nieuwe-gezondheid.nl.

John van Heel EFAA/Nieuwe Gezondheid

www.nieuwe-gezondheid.nl www.efaa.nl

Datum: 14-05-2018